Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kalendář český a římskokatolický,
       slovenský, rímskokatolícký,
       latinský   
       hebrejské měsíce  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leden
       Január
       Januarius
      (do poloviny ledna) Tebet - 10. měsíc, Šebat - 11.)

 

1. Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu (státní svátek – vznik ČR 1993, vyhl. 9.8.2000) slavnost Matka Boží Panna Maria, zasvěcený svátek
       Nový rok, štátny sviatok – Deň vzniku Slovenskej republiky (1993), Panna Mária Bohorodička
       Dies Pacis (Den míru), Mater Dei Virgo Maria

2. Karina, Karin, sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský (Mladší), bisk., uč. církve
       Alexandra, Karina, sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky biskupi
       sanctus Basileus episcopus

3. Radmila, Nejsvětější Jméno Ježíš, sv. Jenovéfa Brabantská, vyznavačka
       Daniela, Daniel, Najsvätejšie Meno Ježiš, sv. Genovéva z Brabanta,
                                                         sv. Daniel, diakon, mučeník
       Sancti Nomen Jesus; sancta Genoveva de Brabant confessora

4. Diana, bl. Anděla z Foligna, řeholnice
       Drahoslav, bl. Angela z Foligna,
                                sv. Alžběta Anna Bayleyová (Setonová), rehoľníčka
       sta. Elisabetha monialis, st. Odilon abbas

5. Dalimil, sv. Eduard Anglický, král
       Andrea, sv. Telesfor pápež
       sta. Amelia, st. Joannes Nepomuceno Neumann episcopus (19. 6.)

6. Tři Králové: Kašpar, Melichar, Baltazar, slavnost Zjevení Páně, zasvěcený svátek, pravoslavná vigilie Narození Páně
       Zjavenie Pána – Traja králi (+ G + M + B)
       a vianočný sviatok právoslavnych kresťanov, deň prac. pokoja, Antónia
      Zjavenie Pána – Epifánia
       Epifania, Epiphania 

7. Vilma, sv. Rajmund z Peňafortu, kněz
       Bohuslava, sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz, sv. Lucián, kňaz, mučeník
       st. Lucianus presbyter, martyr

 8. Čestmír, sv. Severin z Norika, řeholník, apoštol Panonie
       Severín, sv. Teofil
       st. Severinus monachus

9. Vladan, sv. Marcelin, biskup, mučedník
       Alexej, sv. Marcelín a Julián
       st. Julianus martyr

10. Břetislav, sv. Agathon (Dobromil), papež
       Daša, sv. Agatón pápež, sv. Pavol, pustovník
       bt. Gregorius X., papa (bl. Řehoř X., papež)

11. Bohdana, ct. Marie Elekta, abatyše (česká patronka)
       Malvína, sv. Hygin pápež
       st. Iginus, papa

12. Pravoslav (sv., 15. 1.), sv. Elred, opat
       Ernest, sv. Ernest mučeník, sv. Aelréd opát
       st. Ernestus abbas

13. Edita, sv. Hilarius z Poitiers, biskup, uč. církve
       Rastislav, sv. Hilár biskup, bl. Veronika Negroniová, panna
       st. Ilarius episcopus

14. Radovan, sv. Sáva Srbský, opat (14.11.), biskup
       Radovan, Félix z Noly kňaz, mučeník, sv. Makrina
       st. Felice (Felix z Noly) presbyter et martyr

15. Alice, sv. Probus (Pravoslav), mučedník; sv. Pavel Veliký z Théb, poustevník;
       Dobroslav, sv. Arnold Janssen kňaz
       st. Mauritius (Maurus, Mořic), abbas

16. Ctirad, Den památky Jana Palacha, sv. Marcel I., papež
       Kristína, sv. Marcel I. pápež
       st. Marcellus, papas

17. Drahoslav, sv. Antonín Veliký, opat
       Nataša, sv. Anton opát
       st. Antonius (Antonio) abbas

18. Vladislav, Vladislava, Den uprchlíků, Panna Maria Matka jednoty křesťanů
       Bohdana, sv. Priska mučenica, sv. Margita Uhorská panna, reholníčka
       Virgo Maria Mater unitas christianorum; sta. Prisca (Priscilla) martyria

19. Doubravka, sv. Márius, Marta a jejich synové (Audifac, Abach),
                                                        sv. Priska, mučednice
       Drahomíra, Mário, Sára, sv. Márius, Marta, Audifax a Abakus, mučeníci
       st. Marius et Marta martyrii

20. Ilona, sv. Fabián a Šebestián, mučedníci
       Dalibor, Sebastian, sv. Fabián pápež a mučeník, Šebastián, mučeník
       sti. Fabius et Sebestianus martyrii

21. Běla, sv. Anežka Římská, panna, mučednice
       Vincent, sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica
       sta. Agnes Romae virgo et martyria

22. Slavomír, sv. Vincenc ze Zaragozy, jáhen, mučedník (14. 4.)
       Zora, sv. Vincent Pallotti rehoľník, bl. Laura Vicuňa panna
       st. Vincencius diaconus et martyr

23. Zdeněk, sv. Idelfons, arcibiskup
       Miloš, sv. Ján Almužník biskup
       sta. Emerinciana (Emerentiana, Emerincie), martyria

24. Milena, sv. František Sáleský, biskup
       Timotej, sv. František Saleský bisk. a uč. cirkvi, sv. Xénia Rímska vyzn.
       st. Franciscus de Salesius episcopus et magister ecclesiae

25. Miloš (Amandus), Obrácení sv. apoštola Pavla
       Gejza, Obrátenie sv. Pavla apoštola
       conversio sancti Pauli apostoli

26. Zora, sv. Timotej (Bohuslav) mučedník a Titus, biskupové
       Tamara, sv. Timotej a Títus, biskupi
       st. Timotheus episcopus

27. Ingrid, sv. Anděla Mericiová, panna;
     Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (významný den ČR, osvobození koncentračního tábora Osvětim 1945, vyhl. 2004)       
       Bohuš, sv. Angela Mericiová
       sta. Angela Merici virgina

28. Otýlie, sv. Tomáš Akvinský, kněz, učitel církve (7. 3.)
       Alfonz, sv. Tomáš Akvinský
       st. Thomas Aquinus, st. Carolus I. Magnus (sv. Karel I. Veliký) caesar

29. Zdislava (sv., 30. 5.), sv. Sulpicius Severus, vyznavač, sv. Valerius biskup
       Gašpar, sv. Valér z Trevíra, biskup
       st. Constantinus confessor

30. Robin, sv. Martina, panna
       Ema, sv. Martina
       sta. Martina virgo

31. Marika, sv. Jan Bosko, kněz. Světový den pomoci malomocným
       Emil, sv. Ján Bosko kňaz
       st. Joannes Bosco, Giovanni Bosco presbyter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únor
       Február
       Februarius
       Sebat – Adár (11 – 12)


1. Hynek, sv. Gelasius, papež; sv.Reginald, řeholník; sv. Pionius, mučedník
       Tatiana, sv. Tryfón mučeník
       sta. Verdiana martyria

2. Nela, Hromnice, Uvedení Páně do chrámu, Světový den zasvěcených osob
       Erik, Erika, Hromnice, Obetovanie Pána
       praesentavit Jesum in Templo, pressáre significans
      (představení Ježíše v chrámu, vtisknutí znamení)

3. Blažej, sv. Blažej, biskup, mučedník (ze 14 sv. Pomocníků),
                                             sv. Ansgar (Oskar) biskup
       Blažej, sv. Blažej biskup, mučeník
       st. Blagio episcopus

od 4. 2. do 11. 3. může být Popeleční středa
       – pro katolíky den přísného postu

  (Popelec – začátek postní doby)

4. Jarmila, sv. Gilbert ze Sempringhamu, řeholník
       Veronika, sv. Ondrej Korsini
       st.Gilbertus monachus

5. Dobromila, sv. Agáta (Dobromila, Háta, Dobruše), panna, mučednice (14.10.)
       Agáta, sv. Agáta, panna, mučenica
       sta. Agatha martyria

6. Vanda, sv. Pavel Miki a druhové, mučeddníci v Nagasaki
       Dorota, sv. Dorota, mučenica, sv. Pavol Miki a spoločníci
       st. Paulus Miki martyr

7. Veronika (sv., vyzn.), sv. Richard Anglický, král a Wunna, královna, vyznavači
       Vanda, bl. Pius IX., pápež
       st. Riccardus rex et confessor

8. Milada, bl. Mlada (Milada česká patronka),
                     sv. Jeroným Emiliani, sv. Josefa Bakhita, panna
       Zoja, sv. Hieronym Emiliáni vyznávač, sv. Jozefína Bakhita
       st. Girolamus, sta. Iosephina Bakhita virgo

9. Apolena, sv. Apollonie, mučednice
       Zdenko, sv. Apolónia mučenica
       sta. Apollonia martyria

10. Mojmír, sv. Scholastika, sestra sv. Benedikta, řeholnice
       Gabriela, sv. Školastika, panna a rehoľníčka, bl. Alojz Stepinac biskup
       sta. Scolastika monialis

11. Božena, Panna Maria Lurdská, Světový den nemocných (vyhl. 13.5.1992)
       Dezider, Panna Mária Lurdská
       Beati Virgine de Lourdes

12. Slavěna, sv. Benedikt Aniánský, řeholník, sv. Damián
       Perla, sv. Eulália panna a mučenica
       sta. Eulalia virgo et martyria

13. Věnceslav, sv. Kateřina Ricciová, řeholnice
       Arpád, sv. Benignus mučeník, kňaz
       sta. Maura

14. Valentýn, Valentýna, sv. Valentin z Terni, biskup, mučedník
       Valentín, sv. Valentín mučeník,
                          sv. Cyril mnich a sv. Metod biskup, spolupatróni Európy
       sti. Cirillus et Metodius Slavorum apostolorum, st. Valentinus episcopus

15. Jiřina, sv. Jiřina, mučednice
       Pravoslav, sv. Faustín a Jovita mučeníci
       st. Faustinus martyr

16. Ljuba, sv. Juliána, panna, mučednice
       Ida, Liana, sv. Juliána mučenica
       sta. Juliana virgo et martyria

17. Miloslava, sv. Alexius a druhové, servité (služebníci Panny Marie)
       Miloslava, Sedem sv. zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie,
                                                               sv. Alexej a spoločníci
       sanctis Fundatoris servi Virgis Mariae
       (svatí zakladatelé služebníci Panny Marie)

18. Gizela, sv. Simeon, biskup, mučedník, příbuzný Páně
       Jaromír, sv. Bernardeta Soubirousová, rehoľníčka,
       bl. Fra Angelico kňaz, patrón umelcov
       st. Simeon, episcopus

19. Patrik, bl. Gotšalk, opat v Želivu
       Vlasta, bl. Konrád z Piacenzy, rehoľník, pustovník
       st. Mansuet (Miloslav) confessor

20. Oldřich, bl. Hyacinta Marto, vyznavačka
       Lívia, sv. Eleuter biskup, bl. Hyacinta Martová (z Fátimy)
       st. Claudius confessor

21. Lenka, Eleonora, sv. Petr Damiani, biskup, učitel církve
       Eleonóra, sv. Peter Damiáni biskup, učiteľ cirkvi
       st. Petrus Damiani, Pietro Damiani episcopus

22. Petr, Stolec sv. Petra, apoštola
       Etela, Katedra sv. Petra apoštola
       cathedra sti. Petri apostoli Thinking day,
       Den přemýšlení, světový den skautek

23. Svatopluk, sv. Polykarp, biskup ze Smyrny,mučedník
       Roman, Romana, sv. Polykarp mučeník 
       st. Polycarpus martyr

24. Matěj, Matyáš, sv. Modest Jeruzalémský, biskup
       Matej, sv. Modest
       st. Adalbertus confessor

25. Liliana, sv. Valburga, řeholnice
       Frederik, Frederika, sv. Valburga, opátka
       st. Cesarius (Naziánský, lékař)

26. Dorota (sv., 6. 2.), sv. Alexandr, patriarcha alexandrijský
       Viktor (pápež), sv. Alexander biskup
       st. Claudianus monachus

27. Alexandr, sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie, řeholník
       Alexander, sv. Gabriel Possenti, reholník, akolyta
       st. Gabrielus de Mater Dolorosa monachus

28. Lumír, sv. Roman a Lupicius, opat
       Zlatica, sv. Román opát, sv. Hilár, pápež
       st. Romanus abbas

29. Horymír, sv. Rufin (Rufus), vyznavač
       Radomír, sv. Radomír
       st. Osvaldus (sv. Oswald z Yorku a Worcesteru), archiepiscopus

(v nepřestupném roce se svátky z 29. 2. slaví 28. 2.)

--------------------------------------------------------------------------------

Březen
       Marec
       Martius
       Adár – Nísán (12 – 1), 13. a 14. adár svátek púrím = losování

 

1. Bedřich, sv. Albín, biskup a mučedník
       Albín, sv. Albín biskup
       st. Albinus episcopus

2. Anežka (Česká sv., 13.11.), sv. Simplicius, papež, mučedník (10. 3.)
       Anežka, sv. Simplícius pápež a mučeník
       sta. Atanasia martyria

3. Kamil, sv. Kunhuta, císařovna, řeholnice
       Bohumil, Bohumila, Kunigunda (Kunhuta)
       st. Marinus confessor

4. Stela, sv. Kazimír Jagellonský, polský princ, vyzn. (5. 2.)
       Kazimír, sv. Kazimír vyznávač
       st. Casimir confessor

5. Kazimír (sv., 4. 2.), sv. Teofil (Bohumil), biskup
       Fridrich, sv. Teofil
       st. Adrianus martyr

6. Miroslav, bl. Fridrich (Friedrich, Bedřich, Miroslav), kněz (29. 3.)
       Radoslav, Radoslava, sv. Fridolin opát
       sta. Colleta (sv. Koleta Boilletová) monialis (řeholnice)

7. Tomáš (Akvinský, sv., 28. 1.), sv. Perpetua a Felicita (Blažena), mučednice
       Tomáš, sv. Perpetua a Felicita mučenice
       st. Perpetua et Felicita martyriae

8. Gabriela, sv. Jan z Boha, řeholník;
    Mezinárodní den žen 1911, významný den ČR (do r. 1989, znovu vyhl.2004)
       Alan, Alana, Medzinárodný deň žien, sv. Ján z Boha
       st. Ioannes de Deo monachus

9. Františka, sv. Františka Římská, řeholnice
       Františka, sv. Františka Rímska rehoľníčka
       sta. Francisca de Roma monial.

10. Viktorie, sv. Jan Ogilvie, kněz, mučedník
       Branislav, Bruno, sv. Makarius I. Jeruzalémský, biskup
       st. Simplicius papa et martyr (2. 3.)

11. Anděla, sv. Eulogius z Cordoby, muč.
       Angela, Angelika, sv. Konštantín kráľ, rehoľ.
       sta. Constantinus

12. Řehoř (Gregor I. papež, 3. 9.), sv. Kvirin, mučedník,
     Den přístupu České republiky k NATO 1999, významný den ČR (vyhl. 2000)
       Gregor, sv. Teofan mních (Vyznávač) rehoľník, opát 
       st. Massimus, martyr

13. Růžena, sv. Patricie (Vlasta), mučednice
       Vlastimil, sv. Patricia a Modesta mučenica
       sta. Patricia

14. Rút (přidána v r. 1990), Matylda,
                           sv. Matylda Saská (Mechtilda), královna a vyznavačka
       Matilda, sv. Lazár biskup
       sta. Matilda confessora

15. Ida, sv. Longin, setník, vyznavač
       Svetlana, sv. Klement Mária Hofbauer kňaz, sv. Luisa de Marillac rehoľníčka
       st. Klement Maria Hofbauer (20. 5.) presbyter (kněz)

16. Elena, , Ella, Herbert, sv. Heribert, biskup
       Boleslav, sv. Heribert, biskup, sv. Tacián mučeník
       st. Ciriac

17. Vlastimil, Vlastimila, sv. Patrik (Vlastimil), biskup
       Ľubica, sv. Patrik biskup
       st. Patricius

18. Eduard, sv. Cyril Jeruzalémský, biskup, církevní učitel
       Eduard, sv. Cyril Jeruzalémský, biskup, sv. Eduard Anglický, kráľ a muč.
       st.Cirillus de Jerusalem episcopus

19. Josef, Josefína,
     slavnost sv. Josef, Pěstoun Páně, zasvěcený svátek, (český patron)
       Jozef, sv. Jozef ženích Panny Márie
       st. Iosephus, Giuseppe Sponsus Virgo Mariae, Nutricul Domini


od 20. 3. do 23. 4. může být Velký pátek – den umučení Páně
       – pro katolíky den přísného postu

20. Světlana, sv. Archip, vyzn.
       Víťazoslav, Klaudius, sv. Archip, vyznávač, Klaudia mučenica
       sta. Claudia martyria

21. Radek, Světový den boje za odstranění diskriminace,
     bl. Serapion, poustevník, mučedník
       Blahoslav, sv. Serapion pustovník, mučeník
       bt. Serapioni eremita et martyr

22. Leona, Lea, sv. Epafrodit, biskup, pomocník sv. Pavla
       Beňadik, sv. Lea Rímska vdova, (sv. Oktavián biskup, muč.)
       st. Epafrodit episcopus


 od 22. 3. do 25. 4. mohou být v západní církvi Velikonoce
       (Vzkříšení Páně – Zmrtvýchvstání Páně)

 Ve východní církvi: Světlé Vzkříšení Kristovo, Svatá Pascha Páně.

  velikonoční pondělí – den pracovního klidu

 (14. – 21. nísán, nisan, židovské svátky Pesach – Pascha = Velikonoce)

 

23. Ivona, sv. Turibius z Mongroveja (Toribio z Limy), arcibiskup
       Adrián, sv. Turibius de Mongrovejo, arcibiskup
       st. Turibius de Mongroveo archiepiscopus

24. Gabriel (sv. 29. 9.), sv. Kateřina Švédská, řeholnice, 14 sv. Pomocníků
       Gabriel, sv. Gabriel archanjel, sv. Katarína Švédska
       st. Flavius, sta. Catharina de Sveden monialis

25. Marián, Mario, Zvěstování Páně, sv. Dismas, lotr, vyznavač,
     Den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozených dětí
       Marián, Deň zápasu za ľudské práva (pamätný deň),
       Zvestovanie Pána, sv. Dismas lotor, vyznávač
       Annuntiata (Zvěstování)

26. Emanuel, sv. Kastulus (CastulusHaštal), mučedník
       Emanuel, sv. Emanuel mučeník, sv. Montán a Maxima mučeník
       st. Emanueli martyr

27. Dita, sv. Rupert, opat
       Alena, sv. Nikodém, farizeus, vyznavač
       sta. Augusta confessora

28. Soňa, bl. Renáta, mučednice,
     Den narození Jana Amose Komenského
                  (* 1592, v ČR den učitelů, od r.1994 Mezinárodní den učitelů 5.10.)
       Soňa, Deň učiteľov, bl. Renáta mučenica
       st. Doroteus confessor

29. Taťána, sv. Ludolf (Slavomil), bisk., muč.
       Miroslav, sv. Ludolf bisk.a muč.
       st. Fridrich presbyter (6. 3.)

30. Arnošt (ct., 30. 6), sv. Jan Klimak, opat
       Vieroslava, Kvirín muč., sv. Ján Klimak, sv. Leonard Murialdo kňaz
       st. Zosimus (ze Syrakus) episcopus

31. Kvido (sv. Quido z Pomposy, opat), sv. Balbína, mučednice
       Benjamín, sv. Benjamín diakon, mučeník, sv. Balbína Rímska
       st. Benjaminus diaconus et martyr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duben
       Apríl
       Aprilis
       Nísán – Ijjár (1 – 2)

1. apríl se slaví jako den žertů od r. 1767

1. Hugo, sv. Hugo z Grenoblu, opat a biskup, sv. Makarius – Blahomír, biskup
       Hugo, sv. Hugo
       st. Ugo abbas et episcopus

2. Erika, sv. František z Pauly, poustevník
       Zita, sv. František z Paoly
       st. Franciscus de Paula eremita

3. Richard, sv. Nikita, opat
       Richard, sv. Richard biskup
       st. Richardus (Rikhardus) episcopus

4. Ivana, sv. Izidor Sevillský, biskup, učitel církve
       Izidor, sv. Izidor, bl. František Marto z Fatimy
       st. Isidorus episcopus et magister ecclesiae

5. Miroslava, sv. Vincenc Ferrerský, kněz
       Miroslava, sv. Vincent Ferrer kňaz
       st. Vincentus de Ferrara presbyter

6. Vendula, sv. Notger Balbulus, řeholník
       Irena, sv. Celestín I. pápež, sv. Galla
       st. Celestinus papa

7. Heřman, Hermína (přidána 1990), sv. Jan Křtitel de la Salle, kněz
   Den vzdělanosti, den založení UK 1348, významný den ČR (vyhl. 2006)
       Zoltán, sv. Ján Krtiteľ de la Salle kňaz
       st. Ioannes Baptista de la Salla presbyter

8. Ema, sv. Dionýsius z Korintu, biskup
       Albert, sv. Dionýsius biskup
       st. Redentus confessor

9. Dušan, sv. Marie Kleofášova, vyznavačka, sv. Libor, biskup a muč. (23. 7.)
       Milena, sv. Demeter mučeník
       sta. Maria Cleofasia confessora

10. Darja, sv. Michael de Sanctis, řeholník
       Igor, sv. Magdaléna z Kanossy, panna
       st. Terencius confessor

11. Izabela, sv. Stanislav, biskup Krakova, mučedník (7. 5.)
       Július, sv. Stanislav biskup Krakova, mučeník
       st. Stanislaus de Crakovia episcopus et martyr

12. Julius, sv. Julius I., papež
       Estera, sv. Július I., pápež
       st. Julius I. papa

13. Aleš (sv., 17. 7.), sv. Martin I., papež, mučedník,
     Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
       Aleš, Deň nespravodlivo stíhaných (pamätný deň),
       sv. Martin I. pp. a muč., bl. Ida z Lovane a z Roosendaalu, rehoľ. a panna
       st. Martinus I. papa

14. Vincenc (sv., jáhen, muč., 22. 1.), sv. Lambert z Lyonu, biskup
       Justína, sv. Lidvina panna a vyznávačka
       st. Valerianus, Tiburcius et Maximus (z Říma a druhové) martyrii

15. Anastázie (sv., mučednice), sv. Damián de Veuster, kněz
       Fedor, sv. Teodor (Fedor), sv. Damián de Veuster kňaz
       sta. Anastasia (ze Sirmia) martyria

16. Irena, sv. Marie Bernarda (Bernardeta) Soubirousová, řeholnice
       Dana, Danica, sv. Galina mučenica
       st. Lambertus episcopus (14. 4.)

17. Rudolf (z Bernu, sv., muč.), sv. Inocenc, biskup,
       sv. Kateřina Tekakwitha, vyznavačka
       Rudolf, sv. Rudolf muč., sv. Katarína Tekakwitha panna a vyznávačka
       st. Anicetus papa

18. Valérie, sv. Krescens (Rostislav), podjáhen
       Valér, sv. Antúza panna
       st. Galdinus confessor

19. Rostislav, sv. Lev IX., papež
       Jela, sv. Lev IX. pápež
       st. Leo IX. papa

20. Marcela, sv. Anicet, papež, mučedník
       Marcela, sv. Anicét pápež, mučeník
       st. Bonifacius IV. papa

21. Alexandra, sv. Anselm z Canterbury, arcibp., uč. círk.,
     sv. Konrád z Parzhamu a z Altöttingu, řeholník
       Ervín, sv. Anzelm arcibiskup, učiteľ církvi
       st. Anselmus archiepiscopus

22. Evženie, sv. Leonid, mučedník
       Slavomír, sv. Soter a Kajus pápeži
       st. Caius et Soter papae

23. Vojtěch, Vojtěška (od r. 2010), sv. Vojtěch (český patron), biskup, mučedník
       Vojtech, sv. Vojtech (slovenský patrón), biskup a mučeník
       st. Georgius, martyr, světový den skautů

24. Jiří, sv. Jiří, mučedník (ze 14 sv. Pomocníků)
     sv. Fidel ze Sigmaringy, řeholník, mučedník
                                                       (v ČR–sv. Jiří světový den skautů)
        Juraj, sv. Juraj, sv. Fidél zo Sigmaringenu, mučeník
                                                 (v SR – sv. Juraj svetový deň skautov)
        st. Fidelius (Fidelis) de Sigmaringen monachus et martyr

25. Marek, sv. Marek evangelista
       Marek, sv. Marek evanjelista
       st. Marcus evangelistae, st. Bernardus de Tiron, monachus (mnich - řeholník)

26. Oto, sv. Kletus (sv. Anaklet I.), papež a mučedník
       Jaroslava, sv. Klétus pápež a mučeník
       st. Marcellus et Cletus, papa et martyr

27. Jaroslav, sv. Zita, panna, služka
       Jaroslav, sv. Zita panna a slúžka
       sta. Zita virgo

28. Vlastislav, Vlastislava, sv. Ludvík Maria Grignon z Montfortu, misionář,
     sv. Petr Chanel, mučedník
       Jarmila, sv. Peter Chanel mučeník
       st. Petrus Chaneli martyr

29. Robert (z Molesme, sv., opat), sv. Kateřina Sienská, panna, učitelka církve
       Lea, sv. Katarína Sienská panna, učiteľka cirkvi
       sta. Catharina Siensis virgo et magisteria ecclesiae

30. Blahoslav, sv. Zikmund Burgunský, král, mučedník (český patron, 2. 5.),
     sv. Pius V., papež
       Anastázia, sv. Pius V. pápež
       st. Pius V. papa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------