Jdi na obsah Jdi na menu
 


Září
       September
       Septembris
       Elul – Tišri (6 – 7)

 

1. Linda, Samuel, sv. Jiljí (Aegidius), opat (ze 14 sv. Pomocníků),
   sv. Dvanáct bratří mučedníků (v Africe)
       Drahoslava, Deň Ústavy Slovenskej republiky (štátny sviatok, 1992),
       sv. Egídius (Jiljí) opát
       st. Aegidius abbas
       pravoslavný církevní Nový rok (o 5508 let více)

2. Adéla, sv. Justus, biskup
       Linda, bl. Ingrida Elovsdotterová rehoľníčka
       st. Antoninus confessor

3. Bronislav, Bronislava, sv. Řehoř I. Veliký, papež (12.3.)
       Belo, sv. Gregor Veľký pápež
       st. Gregorius (Řehoř) Magnus papa

4. Jindřiška, Rozálie, sv. Růžena z Viterba (Rozálie), řeholnice
       Rozália, sv. Rozália rehoľníčka, sv. Ida z Herzfeldu, vyznávačka
       sta. Rosalia monialis

5. Boris (sv. muč.), sv. Viktorin (Vítězslav), biskup,
   sv. Matka Tereza z Kalkaty, řeholnice
       Regína, sv. Matka Terézia z Kalkaty rehoľníčka
       st. Laurentius, st. Mater Theresa de Calcuta monialis

6. Boleslav, sv. Magnus, řeholník
       Alica, sv. Zachariáš prorok
       st. Umbertus (Hubert) confessor

7. Regína, sv. Melichar Grodecký (sv. Marek Křižan, Štěpán Pongrácz), mučedník
       Marianna, sv. Regína mučeníčka,
       sv. Košickí mučeníci (Melichar Grodecký, Marek Križan, Štefan Pongrácz)
       sta. Regina, martyria

8. Mariana, Den gramotnosti, Narození Panny Marie
       Miriana, Narodenie Panny Márie
       Nativitatis Mariae Virgis

9. Daniela, sv. Petr Klaver, kněz, řeholník a misionář
       Martina, Deň obetí holokaustu a rasového násilia (pamätný deň),
       sv. Peter Claver kňaz
       st. Sergius papa

10. Irma, bl. Karel Spinola, kněz, mučedník
       Oleg, sv. Mikuláš Tolentínsky kňaz
       st. Nicolaus Tolentinus presbyter

11. Denisa, sv. Emilián z Vercelli (Emil), biskup
       Bystrík (24. 9.), sv. Emilián z Vercelli
       st. Protus martyr

12. Marie, Tobiáš, Jméno Panny Marie, sv. Quido z Anderlechtu, vyznavač
       Mária, Meno Preblahoslavenej Panny Márie
       Nomen Sanctae Mariae

13. Lubor, sv. Jan Zlatoústý, biskup, církevní učitel
       Ctibor, sv. Ján Zlatoústy biskup
       st. Ioannes Chrysostomus episcopus et magister ecclesiae

14. Radka, Povýšení Svatého Kříže
       Ľudomil, Povýšenie Svätého Kríža
       Exaltatio St. Crucis

15. Jolana, Panna Maria Bolestná (Doloris)
       Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska
       (deň pracovného pokoja, štátny sviatok SR), Jolana
       Doloris Virgo Maria (Dolores), st. Rolandus eremita

(1. tišri svátek Roš hašana = Vrchol roku, židovský Nový rok, výroční den stvoření světa, o 3760 let více)
       (10. tišri Jóm ha kippúrim = Velký den smíření, Jom kipur = Den smíření)
       (15. – 21. tišri slavnost stánků)

16. Ludmila, sv. Ludmila (1.česká patronka), den církevních škol
       Ľudmila, sv. Ľudmila, sv. Kornel pápež, mučeník
       st. Cornelius papa et Ciprianus episcopus, martyres

17. Naděžda, sv. Kornélius a Cyprián (papež a biskup) mučedníci,
     sv. Robert Bellarmin, biskup, církevní učitel
       Olympia, sv. Róbert Bellarmin biskup
       st. Robertus Bellarmini episcopus et magister ecclesiae

18. Kryštof (sv., 25.7., 14 sv. Pomocníků), sv. Josef Kupertinský, řeholník
       Eugénia, sv. Viktor III. pápež
       st. Eustorgius confessor

19. Zita, sv. Januárius, biskup, mučedník
       Konštantín, Deň vzniku Slovenskej národnej rady (pamätný deň, pôvodný názov = Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady /1848/), sv. Január biskup, mučeník
       st. Januarius episcopus et martyr

20. Oleg, sv. Ondřej Kim Taegon, kněz,
   Pavel Chong Hasang a druhové z Koreje, mučedníci,
   výročí posvěcení katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích (20.9.1057)
       Ľuboslav, Ľuboslava,
       sv. Ondrej Kim Taegon, Pavol Hasang a spoločníci mučeníci
       st. Eustachus, martyr (ze 14 sv. Pomocníků),
       st. Andreas Kim, martyr de Coreae, martyris

21. Matouš, sv. Matouš, evangelista, Den míru
       Matúš, sv. Matúš evanjelista
       st. Mattheus evangelistae; st. Jonas prophetas (prorok, 27.9.)

22. Darina, sv. Mořic a druhové, mučedníci
       Móric, sv. Emerám (Jimram) biskup, mučeník
       st. Mauritius (Mořic) martyr

23. Berta, sv. Pius z Pietrelciny (stigmatizovaný pater Pio)
       Zdenka, sv. Linus pápež
       st. Linus papa

24. Jaromír, Jaromíra, sv. Gerard z Csanadu (Jaromír), biskup, mučedník
       Ľuboš, Ľubor, Panna Mária de Mercede,
       sv. Bystrík biskup Nitry, mučeník (11.9.)
       st. Pacific martyr

25. Zlata, sv. Kleofáš, vyznavač, učedník v Emausích
       Vladislav, sv. Kleofas vyznávač
       sta. Aurelia martyria

26. Andrea, sv. Kosma a Damián, mučedníci (čeští patronové)
       Edita, sv. Kozma a Damián mučeníci
       sti. Kosmas et Damianus martyri

27. Jonáš (sv., 21. 9.), sv. Vincenc z Pauly, kněz, Den Charity
       Cyprián, sv. Vincent de Paul, kňaz
       st. Vincenc de Paula, presbyter

28. Václav, Václava, Den české státnosti (1920–1938 st. sv., vyhl. 9.8.2000),
     slavnost sv. Václav, + 935, kníže a mučedník, zasvěcený svátek,
    hlavní patron české země a národa, svátek českých junáků
       Václav, sv. Václav knieža a mučeník, sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci muč.
       st. Venceslaus dux et martyr

29. Michal, sv. Michael, Gabriel (24.3.) a Rafael, archandělé
       Michal, Michaela, sv. Michael, Gabriel a Rafael archanjeli
       sti. Michaelus, Gabrielus, Raffaelus archangeli

30. Jeroným, sv. Jeroným, kněz a církevní učitel
       Jarolím, sv. Hieronym kňaz a učiteľ cirkvi
       st. Ieronymus, Girolamus presbyter et magister ecclesiae
       (od r. 2005 Mezinárodní den překladu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen
       Október
       Octobris
       Tišri – Marchešván (7 – 8)

 

v katolickém kalendáři je říjen zasvěcen Panně Marii Růžencové
       svátek 7.10.

 

1. Igor, Mezinárodní den hudby, sv. Terezie od Dítěte Ježíše, řeh., učitelka církve
       Arnold, sv. Terézia z Lisieux rehoľníčka a učiteľka cirkvi
       sta. Teresa di Jesu Bambino monialis et magisteria ecclesiae
       Mezinárodní den seniorů (r. 1991 vyh. OSN)

2. Olívie, Oliver,  Galina (2006-2014 nebyla Galina), sv. Andělé strážní
       Levoslav, sv. Anjeli strážcovia
       sti. Angeli cautionis,
       Mezinárodní den hudby (1974 vyhl. Internationální hudební rada)

3. Bohumil, sv. Diviš Areopagita, vyznavač
       Stela, sv. Dionýz Aeropagita vyznávač
       st. Gerardus abbas

4. František, sv. František z Assisi, řeholník
       František, sv. František Assiský rehoľník
       st. Franciscus de Assisi, monachus

5. Eliška, sv. Palmác, mučedník, patron obce Karlštejna,
   sv. Marie Faustyna, řeholnice
       Viera, sv. Placidus ze Subiaca, muč., mnich;
       sv. Mária Faustína (Kowalská) panna, rehoľníčka
       st. Placidus (Placid) monachus et martyr (žák sv. Benedikta)

6. Hanuš, sv. Bruno Kartuzián, biskup a řeholník (11.6.)
       Natália, Deň obetí Dukly (pamätný deň), sv. Bruno bisk., sv. Viera mučeníč.
       st. Bruno(n) episcopus, monachus

7. Justýna, Panna Maria Růžencová
       Eliška, Panna Mária Ružencová
       Beata Maria Rosaria

8. Věra, sv. Pelagie, panna a mučednice
       Brigita, sv. Pelágia mučenica
       sta. Pelagia virgo et martyria, st. Simeonis conf. (in templis - z chrámu)

9. Štefan, Sára, sv. Dionýsius (Diviš z Paříže, ze 14 sv. Pomocníků) a druhové, biskup a mučedník, sv. Jan Leonardi, kněz, řeholník
       Dionýz, sv. Dionýz biskup a spoločníci, sv. Ján Leonardi, kňaz
       st. Dionisius (Dionigius, Denis), martyr

10. Marina, sv. Paulin, biskup
       Slavomíra, sv. František Borgiáš rehoľník, sv. Daniel prorok
       st. Danielus prophetas

11. Andrej (do r. 1989 Jan Žižka), sv. Firmin Starší, biskup a mučedník, sv. Jan XXIII. papež
       Valentína, sv. Valentína, sv. Ján XXIII. pápež
       st. Firminus episcopus et martyr, st. Ioannes XXIII., papa

12. Marcel (sv., muč., 30.10.), sv. Radim (český patron), arcibiskup (25. 8.)
       Maximilián, sv. Maximilián z Lorchu (z Pongau) biskup a mučeník,
       sv. Serafín z Montegranara a Ascoli, rehoľník
       st. Serafinus de Montegranara de Ascola monachus

13. Renáta, sv. Romulus, mučedník
       Koloman, sv. Koloman mučeník, sv. Eduard kráľ a vyznávač
       st. Edvardus rex et confessor

14. Agáta (sv. muč., 5.2.), sv. Kalist I., papež, mučedník
       Boris, sv. Kalixt I. pápež a mučeník
       st. Calistus I., papa et martyr

15. Tereza, sv. Terezie (Veliká) od Ježíše (z Ávily), učitelka církve
       Terézia, Tereza, sv. Terézia od Ježiša (z Avily) panna, učiteľka cirkvi
       sta. Teresa de Ávila magisteria ecclesiae

16. Havel (sv. Gallus, řeholník),
   sv. Hedvika Slezská z Andechsu, kněžna a řeholnice (17.10.),
   sv. Marie Markéta Alacoque (Alakok), řeholnice
       Vladimíra, sv. Hedviga kňažná, rehoľ., sv. Mária Margita Alacoquová rehoľ.
       sta. Edviga ducissa, monialis

17. Hedvika (sv., 16.10.), Heda (od r. 2010), sv. Ignác Antiochijský, bis., muč.
       Hedviga, sv. Ignác Antiochijský biskup, mučeník
       st. Ignatius de Antiochia cepiscopus et martyr

18. Lukáš, sv. Lukáš, evangelista; Den modliteb za misie
       Lukáš, sv. Lukáš evanjelista
       st. Lucas evangelistae

19. Michaela, sv. Izák Joques, Jan de Brébeuf a druhové, řeholníci, mučedníci,
     sv. Pavel od Kříže, řeholník
       Kristián, sv. Ján de Brebeuf a Izák Jogues kňazi a spoločníci mučeníci,
       sv. Pavol z Kríža, rehoľník, kňaz
       st. Isacus Ioques monachus et presbyter

20. Vendelín (sv. poustevník), sv. Vitalis (Vital ze Salzburgu), biskup
       Vendelín, sv. Vendelín pustovník a opát 
       sta. Irena, st. Joannes Centus de Cracovia presbyter (23.12.)

21. Brigita (sv. řeholnice), bl. Karel I., císař a vyznavač,
     sv. Hilarion z Gazy, poustevník, opat
       Uršula, sv. Uršula mučenica, sv. Hilarion pustovník, opát,
                                           sv. Karol I. cisár a vyznávač
       sta. Ursula, Cordula et virgini martyrae, st. Carolus I. caesar et confessor

22. Sabina, sv. Marie Salome Galilejská, vyzn., sv. Jan Pavel II., papež
     sv. Donát z Arezza, biskup a mučedník
       Sergej, sv. Salome vyznávačka, sv. Ján Pavol II. pápež
       st. Donatus episcopus et martyr, st. Ioannes Paulus II. papa

23. Teodor (sv. muč., 9.11.), sv. Jan Kapistránský, kněz
       Alojzia, sv. Ján Kapistránsky kňaz
       st. Ioannes de Capistranus presbyter

24. Nina, sv. Antonín Maria Klaret, arcibiskup
       Kvetoslava, sv. Anton Mária Claret arcibiskup
       st. Antonius Claretus archiepiscopus

25. Beáta, sv. Kryšpín (a Kryšpinián), mučedník
       Aurel, sv. Chryzant a Dária mučeníci
       sta. Aurelia martyria

26. Erik (Švédský, sv. král, muč., 10. 7.), sv. Rustik, biskup
       Demeter, sv. Evarist pápež a mučeník
       st. Evaristus, st. Dimitrius (Demeter, Dmitrij Rostovský) martyr

27. Šarlota, Zoe, Zoja, sv. Evarist, papež
       Sabína, Deň černovskej tragédie (pamätný deň), sv. Sabína mučeníčka
       st. Fiorentius (Frumentius, Frument) episcopus

28. Den vzniku samostatného československého státu 1918
     (st. svátek 1919–1938, 1945–1975, vyhl. 1988, od r. 1993 st. sv. v ČR),
   sv. Šimon (Horlivec, zv. Kananejský, 22.12.)
   a Juda (Tadeáš, 30.10.), apoštolové a mučedníci
       Dobromila, Kevin,
     Deň vzniku samostatného česko–slovenského štátu (pam. deň od r. 1999),
       sv. Šimon a Júda apoštoli a mučeníci
       sti. Simon et Judas apostolori et martyri

29. Silvie, sv. Narcis, biskup, bl. Marie Restituta Kafková, mučednice,
     bl. Michael Rua, kněz SDB
       Klára, Deň narodenia Ľudovíta Štúra (1815, pamätný deň od r. 1993),
       sv. Felicián mučeník
       sta. Ermelinda eremitae

30. Tadeáš (sv., 28.10.), sv. Marcel, setník, mučedník (12.10.)
     výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové (30.10.1308)
       Šimon, Simona,
       Výročie Deklarácie slovenského národa (pamätný deň, 1918),
       sv. Marcel stotník
       st. Germanus episcopus et martyr

31. Štěpánka, sv. Wolfgang z Řezna, biskup,
     Den reformace (evangelické církve v r. 1517)
       Aurélia, Deň reformácie (1517, pamätný deň), sv. Wolfgang biskup
       sta. Lucilla

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad
       November
       Novembris
       Marchešván – Kislev (8 – 9)

 

  1. Felix, slavnost Všech svatých zasvěcený svátek
       Sviatok Všetkých svätých (deň pracovného pokoja),
       Denisa, Denis (Danica), Všetkých svätých
       Omnes sanctus, tutto santo

2. Tobiáš, Památka zesnulých, Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (Dušičky)
       Pamiatka zosnulých, Spomienka na všetkých verných zosnulých
       sv. Malachiáš starozákonný prorok
       Memoria in Defunctis (Památka na zemřelé)

3. Hubert, sv. Hubert z Maastrichu, Tongernu a Lutychu, biskup,
   sv. Martin de Porres, řeholník
       Hubert, sv. Martin z Porres rehoľ., sv. Hubert bisk., sv. Silvia vyzn.
       st. Martinus de Porres monachus

4. Karel, Karla (od r. 2010), sv. Karel Boromejský, biskup
       Karol, sv. Karol Boromeo biskup
       st. Carolus Boromeus episcopus

5. Miriam, sv. Alžběta a Zachariáš, rodiče sv. Jana Křtitele, sv. Řehoř Lakota
       Imrich, sv. Imrich Uherský, princ, vyznávač
       sti. Zaccarius et Elisabetha parentes st. Ioanni Baptistae

6. Liběna, sv. Leonard (Linhart z Limoges), opat
       Renáta, sv. Leonard pustovník
       st. Leonardus eremita

7. Saskie, Andělín, sv. Wilibrord, arcibiskup
       René, sv. Engelbert z Kolína, arcibiskup a mučeník
       st. Ernestus (Arnošt) confessor

8. Bohumír, sv. Gottfried (Bohumír z Amiens), biskup
       Bohumír, sv. Bohumír biskup
       st. Gotfridus

9. Bohdan (sv. Teodor, muč., 23.10.), Posvěcení lateránské basiliky v Římě
       Teodor, Výročie posvätenia Lateránskej baziliky, sv. Teodor Studita
       Dedicatio Basilicae Lateranae
       – omnium ecclesiarum urbis et orbis mater et caput
         (všech kostelů Města a světa matka a hlava)

10. Evžen (I. sv. papež, 3. 6.), sv. Lev I. Veliký, papež, církevní učitel
       Tibor, sv. Lev Veľký pápež, učiteľ cirkvi
       st. Leon I. Magnus papa, magister ecclesiae

11. Martin, sv. Martin z Tours, biskup,
    Den válečných veteránů (konec 1. světové války 1918),
    významný den ČR (vyhlášen 2004)
       Martin, Maroš, sv. Martin z Toursu biskup
       st. Martinus de Tours, episcopus

12. Benedikt (a druhové, muč., 25. 8.),
     sv. Josafat Kuncevič z Litvy, biskup, mučedník
       Svätopluk, sv. Jozafát biskup a mučeník
       st. Josafat (Giosafat) episcopus et martyr

13. Tibor, sv. Anežka Česká (Přemyslovna, česká patronka (2.3.)
       Stanislav, sv. Stanislav Kostka rehoľník, sv. Anežka Česká
       st. Dionisius (Diego, Diviš) episcopus

14. Sáva (Srbský, sv. opat, 14.1.),
     sv. Mikuláš Tavelič z Bosny a druhové, kněz, řeholníci a mučedníci
       Irma, sv. Irmina (Irma)
       st. Joacontus confessor

15. Leopold (III. sv. vyznavač), sv. Albert Veliký, biskup, učitel církve (21.11.)
       Leopold, sv. Leopold Zbožný (III., rakúsky markgróf), vyznávač,
       sv. Albert Veľký biskup a učiteľ cirkvi
       st. Albertus Magnus episcopus et magister ecclesiae

16. Otmar (ze St. Gallenu, sv. opat), sv. Markéta Skotská, královna, vyzn.,
     sv. Gertruda, panna a řeholnice
       Agnesa, sv. Margita Škótska kráľovná, sv. Gertrúda panna
       sta. Marghareta Scott Regina et confessora

17. Mezinárodní den studentva, den boje za svobodu a demokracii
    (1939, 1989, státní svátek vyhl. 9. 8.2000), Mahulena,
    sv. Alžběta Uherská (Durynská), kněžna a řeholnice (19.11.)
       Deň boja za slobodu a demokraciu (štátny sviatok od r. 2001), Klaudia,
       sv. Alžbeta Uhorská
       sta. Elisabetha Hungariae ducissa et monialis

18. Romana, Posvěcení římských basilik sv. Petra a Pavla, Den Bible
       Eugen, Výročie posvätenia basilik sv. Petra a Pavla
       st. Fredianus, Dedicatio basilicae sti. Petri et Pauli

19. Alžběta (sv., 17.11.), sv. Mechtilda (Matylda) z Hackeboru a z Helfty, řeh.
       Alžbeta, sv. Mechtilda rehoľníčka
       st. Severinus confessor

Ježíš Kristus Král, poslední neděle církevního roku
                  (pohyblivý svátek mezi 20. – 26.11.)

Advent začíná 4. neděle před Vánoci, mezi 26.11. – 3.12.

20. Nikola, Nikol, Nikolas, sv. Krišpín, vyzn., sv. Felix z Valois, opat
       Félix, sv. Félix z Valois opát
       st. Octavianus confessor

21. Albert (sv. biskup, 15.11.), Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
       Elvíra, Obetovanie Panny Márie
       Praesentare (odevzdání) Beati Virgo Mariae in Jerusalem

22. Cecílie, sv. Cecílie, panna, mučednice
       Cecília, sv. Cecília panna a mučenica
       sta. Caecilia virgo et martyria

23. Klement, sv. Klement (Kliment) I., papež, muč.,
     sv. Kolumbán z Luxeuilu a z Bobbia, opat a věrozvěst
       Klement, sv. Klement I. pápež a mučeník, sv. Kolumbán opát
       st. Clementus I. papa et martyr

24. Emílie, sv. Ondřej Dung-Lac a druhové, mučedníci
       Emília, sv. Andrej Dung-Lak a spoločníci mučeníci, sv. Emília
       sta. Flora confessor

25. Kateřina, sv. Kateřina Alexandrijská, muč. (ze 14 sv. Pomocníků)
       Katarína, sv. Katarína Alexandrijská panna, mučenica
       sta. Catharina de Alexandriae martyria

26. Artur, sv. Silvestr Gozzelini, opat
       Kornel, sv. Silvester Guzzolini (Gonzelín), opát
       st. Conradus (sv. Corado, Konrád z Kostnice), episcopus

27. Xenie, sv. Virgil, biskup, bl. Bronislav
       Milan, bl. Bronislav
       st. Virgilius, episcopus

28. René, sv. Mansuet (Miloslav), muč.
       Henrieta, sv. Rúfus biskup
       st. Jacobus Marcus (Giacomo) monachus

29. Zina, sv. Saturnin z Toulouse, biskup, mučedník
       Vratko, sv. Saturnin biskup a mučeník
       st. Saturninus de Toulouse, episcopus et martyr

30. Ondřej, sv. Ondřej, (prvo) apoštol, bratr sv. Petra apoštola
       Ondrej, Andrej, sv. Ondrej apoštol
       st. Andreas apostolus, frater sancti Petri apostoli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosinec
       December
       Decembris
       Kislev – Tebet (9 – 10), 25. kislev slavnost světel - znovuposvěcení chrámu v r. 165 př.nl.

 

1. Iva, Světový den boje proti AIDS,
   sv. Edmund Kampián, kněz, řeholník a mučedník
       Edmund, sv. Edmund Kampián kňaz a mučeník
       st. Eligius episcopus

2. Blanka, sv. Bibiána (Blanka), muč.
       Bibiána, sv. Bibiána muč., sv. Silverius pápež a mučeník
       sta. Bibiana martyria

3. Svatoslav (do r. 1989 František), sv. František Xaverský, kněz, misionář TJ
       Oldrich, sv. František Xaverský kňaz, misionár SJ
       st. Franciscus Xaverius presbyter SI (TJ, SJ, SI = Societas Iesu - řád Jezuitů)

4. Barbora, Barbara, sv. Barbora, mučednice (ze 14 sv. Pomocníků),
   sv. Jan Damašský, kněz
       Barbora, Barbara, sv. Barbora mučenica, sv. Ján Damascénsky kňaz
       sta. Barbara martyria, st. Joannes Damascenus presbyter

5. Jitka, sv. Sába Jeruzalémský (Sáva), opat, bl. Filip Rinaldi, salesián
       Oto, sv. Sabas z Mar Saby a z Jeruzaléma, opát
       st. Saba abbas

6. Mikuláš, sv. Mikuláš z Myry (z Bari), biskup
       Mikuláš, sv. Mikuláš biskup
       st. Nicolaus de Bari episcopus

7. Ambrož, Benjamín, sv. Ambrož, biskup, učitel církve
       Ambróz, sv. Ambróz biskup, učiteľ cirkvi
       st. Ambrosius de Milano episcopus et magister ecclesiae

8. Květoslava,
   Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu, zasvěcený svátek
       Marína, Nepoškvrnené Počatie Panny Márie
       Immaculata conceptio

9. Vratislav, Vratislava (od r. 2010), sv. Jan Didak, kněz
       Izabela, sv. Leokádia panna a mučeníčka
       st. Sirius confessor

10. Julie, Juliana, Den lidských práv, sv. Julie z Merida a Eulálie, mučednice
       Radúz, sv. Melchiades (Miltiades) pápež, mučeník
       Madona in Loreto (Panna Maria Loretánská)

11. Dana, sv. Damas I. (Hostivít), papež
       Hilda, sv. Damaz I. pápež
       st. Damasus papa

12. Simona, Panna Maria Quadalupská,
     ct. Přibyslava, sestra sv. Václava (česká patronka)
       Otília, sv. Otília, panna a mučenica
       sta. Joanna Francisca de Chantal monialis (12. 8., 21. 8.)

13. Lucie, sv. Lucie (Světluše)
       Lucia, sv. Lucia panna, mučenica
       sta. Lucia martyria

14. Lýdie (sv., vyznavačka, 3. 8.), sv. Jan od Kříže, kněz, učitel církve
       Branislav, Bronislava, sv. Ján z Kríža kňaz a učiteľ církvi
       st. Joannes de Crucis presbyter et magister ecclesiae

15. Radana, Radan, sv. Valerián, mučedník
       Ivica, sv. Valerián mučeník
       st. Valerianus martyr

16. Albína, sv. Adelhaida (Adéla), císařovna, vyznavačka
       Albína, sv. Adelhaida cisárovná
       sta. Adhelaida confessora

17. Daniel, sv. Lazar, biskup v Marseille, sv. Jan z Mathy, řeholník
       Kornélia, sv. Modest Jeruzalémský biskup
       st. Lazarius episcopus

18. Miloslav, sv. Malachiáš (Maol) z Armanghu, arcibiskup
       Sláva, Slávka, sv. Gracián biskup v Tours
       st. Gratianus episcopus

19. Ester, bl. Urban V., papež
       Judita, bl. Urban V. pápež
       sta. Fausta, bt. Urbanus V. papa

20. Dagmar (Česká, sv., královna dánská, 16.6.), sv. Zefyrin, papež
       Dagmar, Dagmara, sv. Zefirín pápež
       st. Liberius papa

21. Natálie, sv. Petr Kanisius, kněz, řeholník a učitel církve
       Bohdan, sv. Peter Kanízius kňaz, sv. Micheáš prorok
       st. Petrus Canisius, presbyter et magister ecclesiae

22. Šimon (sv. 28.10.), sv. Servul, žebrák,
     výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích (1297)
       Adela, sv. Adela opátka, sv. Flávius
       sta. Francisca Xaviera Cabrini monialis

23. Vlasta, sv. Jan Kentský (z Kęty u Krakova), kněz (20.10.)
       Nadežda, sv. Ján Kentský kňaz
       st. Armandus confessor

24. Adam a Eva, Štědrý den (den pracovního klidu, vyhlášen 1991),
    vigílie (předvečer) Hodu Božího vánočního
       Adam a Eva, Štedrý deň (deň pracovného pokoja, vyhlásený 1991),
       vigília vianočného Božieho Hodu
       sta. Adela (sv. Adéla z Pfalzelu u Trevíru, princezna, abatyše)

25., 1. svátek vánoční (den pracovního klidu),
      Hod Boží vánoční, slavnost Narození Páně, zasvěcený svátek
       1. sviatok vianočný, (deň pracovného pokoja),
       Boží hod vianočný, Narodenie Pána
       Nativitatis Domini, sancto Natalis (Narození Pána, svaté Narození)

1. neděle po Narození Páně je svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa.

26., 2. svátek vánoční (den pracovního klidu),
     Štěpán, sv. Štěpán, prvomučedník
       2.sviatok vianočný, (deň pracovného pokoja),
       Štefan, sv. Štefan prvý mučeník
       st. Stefanus protomartyr

27. Žaneta, sv. Jan Evangelista, apoštol
       Filoména, sv. Ján apoštol a evanjelista
       st. Joannes Evangelistae

28. Bohumila, sv. Mláďátka betlémská, mučedníci
       Ivana, Ivona, sv. Neviniatka mučeníci
       sti. Innocentis Pueri de Betlehem (= nevinní chlapci z Betléma)

29. Judita, sv. Tomáš Becket, biskup, mučedník
       Milada, sv. Tomáš Becket biskup, mučeník
       st. Thomas Becket episcopus et martyr

30. David (sv. izraelský král), bl. Evženie Ravascová, vyznavačka
       Dávid, sv. Dávid, kráľ izraeľský,
     Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú církevnú provinciu (1977)
       pamätný deň od r. 1998
       st. Rugerius confessor

31. Silvestr, sv. Silvestr I., papež
       Silvester, sv. Silvester I. pápež
       st. Silvestrius I. papa

================================================================================