Jdi na obsah Jdi na menu
 


C) Ježíš a Maria

NEJKRÁSNĚJŠÍ SYN

Když byl dítětem, zneklidnil krále. Když byl chlapcem zneklidnil učence. Když byl mužem otřásl základy veliké říše.
Ovládal zákony přírody, nepřátelé jej nemohli přemoci a hrob ho nemohl zadržet.
Zvítězil.
Nenapsal jedinou knihu, ale do všech knihoven světa se nevejdou knihy napsané o Něm.
Nezaložil žádnou školu, ale žádná univerzita světa se nemůže chlubit tolika žáky jako On.
Nezařídil si lékařskou ordinaci, ale uzdravuje lidi všech věků víc, než všichni lékaři světa.
Nevelel žádné armádě, ale žádný vůdce neměl tolik dobrovolníků jako On.

Velcí lidé tohoto světa přišli a odešli.
On mocí lásky a poselstvím radosti přetvořil svět. Nejkrásnější mezi syny lidskými
Ježíš zvaný Kristus. Syn Boha Otce.
Můj Spasitel a můj Bůh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Spatřil jsem tvář Mariinu

(25. 8.1988 KN)


    Je mnoho obrazů a soch Panny Marie. Po jejím Nanebevzetí ji však vidělo jen několik málo vyvolených. Mezi nimi byla sv. Bernardeta v Lurdech. Lucie, bl. Hyacinta a František Marto ve Fatimě a několik dalších, kterým se zjevila.
    Podle genetických zákonů se děti podobají svým rodičům. To platí i pro Božího Syna Ježíše Krista. Sám řekl apoštolům: „Kdo vidí mne, vidí i Otce.“ To platí v duchovním smyslu, protože Bůh je Duch. Po tělesné stránce by to mohlo platit o Jeho Matce. Otisk na Turínském plátně je pravděpodobná Ježíšova tělesná podoba.

   V té je možno vidět tvář Panny Marie. Tvář prostou, ale vznešenou. Posmutnělou smrtí jejího Syna. Tvář Panny požehnané mezi všemi ženami, tvář Matky Božího Syna. Tato tvář by měla být předlohou pro vyobrazení Panny Marie. Každý umělec vytváří jinou tvář Mariinu a přitom je Její tvář na dosah.