Jdi na obsah Jdi na menu
 


U jeslí

Josef a Maria se vydali na cestu do Betléma. Jeden z andělů svolal shromáždění zvířat, aby vybral ty, kteří budou zahřívat narozeného Spasitele světa.

Jako první se přihlásil lev: „Jenom král zvířat je hoden toho, aby sloužil Králi světa. Roztrhám každého, kdo se k Dítěti přiblíží.“

„Jsi krutý,“ řekl anděl.

Páv rozvinul svůj zdobený chvost se slovy: „Vyzdobím tu ubohou stáj, že ani Šalamoun tak nevyzdobil svatyni na Sionu.“

„Jsi pyšný a ješitný,“ řekl anděl.

Po mnoha zvířatech, která vychvalovala své přednosti, sílu a dovednosti, přišel nakonec vůl a osel.

„Co můžete nabídnout?“, zeptal se anděl. Osel odpověděl: „Nic, neumíme nic, než být trpěliví.“ „Snad bychom mohli odhánět mouchy.“, dodal volek.

Anděl jim řekl: „Jděte. Právě vy, ze všech zvířat, se hodíte k jeslím Spasitele světa.