Jdi na obsah Jdi na menu
 


 V E L I K Á   N O C

 Poručili hlídat galilejského proroka z Nazareta

prý vstane !

Přiložili pečeť Velerady na tvrdou skálu nového hrobu

nevstane !

STUDENÝ  HROB – STUDENÉ  TĚLO

 

J e ž í š  K r i s t u s  z e m ř e l !

 

Boží plán je jiný než rozhodnutí mocných lidí.

ZRNO ULOŽENÉ DO ZEMĚ ZRAJE.

 

Chladné jitronedělní svítání.

K Á M E N  P A D Á – Z Á Ř Í  B L E S K

Vojáci nespali! Není to sen! Ve strachu utekli

a přicházející ženy uviděly u hrobu Božího posla Gabriela:

Proč hledáte Živého mezi mrtvými! Byl vzkříšen!

Vy se nebojte, On v s t a l !

 

J e ž í š   K r i s t u s  v s t a l   z  m r t v ý ch !

 

ALELUJA   CHVALME BOHA  ALELUJA

 

Jeho učedníci se báli, shromážděni za zavřenými dveřmi.

Neotevřely se a On stanul mezi nimi:

ŠALOM  ALEJCHEMPOKOJ  VÁM !

Proč hledáte ve své mysli odpověď těžší, než se sama nabízí!

Jako Mne poslal Otec, tak i já posílám vás.“

 

Živý není mezi mrtvými.

Byl za nás ukřižován, umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých !

ALELUJA CHVALME BOHA !