Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovanští věrozvěstové svatý Cyril a Metoděj

(5. července)

  

Dva rodní bratři, přicházejí jako poutníci,

přicházejí s knihou Svatého Písma,

přicházejí s láskou Ježíše Krista.

 

KONSTANTIN   a   METODĚJ

Dva vyslanci Božího Syna.

 

Dva pozvaní hosté vítáni v srdci Evropy s otevřeným srdcem.

Vítaní hosté,

kteří přišli se srdcem plným lásky k neznámým Moravanům.

 

Zvěstovatelé křesťanské víryVěrozvěsti.

 

Jděte ke všem národům

a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

 

A oni šli.

Šli, protože byli pozváni do země jménem Morava.

Šli, protože Veliký Hospodin Bůh

je poslal na Veliký hrad.

Šli do země s hlavním městem Velehradem,

šli tam, kde nikoho neznali.

 

Dva svatí apoštolové slovanských národů

C Y R I L   a    M E T O D Ě J

 

Jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí knihy svaté psali, získali láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky zachovali.

 

NEZHYNE ROD, JENŽ VĚŘIT NEUSTANE,

DĚDICTVÍ OTCŮ ZACHOVEJ NÁM PANE !