Jdi na obsah Jdi na menu
 


W, X, Y / Wala - Wunibald, Xaver - Xénie, Yvona

 W

(╬) Wala sv. 31. 8. opat, sv. Wala, * 755 Německo, + 31. 8. 836 Bobbio v Itálii, pocházel z knížecí rodiny, byl bratranec sv. Karla I. Velikého, v r. 822 v 67 letech vstoupil do řádu benediktinů OSB a založil klášter v Korvey (Corvey, Korvej, Nova Corbeia u Höxteru na Weseře) v německém Sasku, v r. 826 se stal po svém bratru sv. Adalhardem z Corbie (2. 1.) opatem v klášteře Corbie u Amiensu, král Ludvík Pobožný ho v r. 830 poslal do vyhnanství, byl zvolen opatem v Bobbiu, Vala

(╬) Waldrada sv. 5. 5. abatyše, sv. Waldrada, * 500 ve Francii, + 563 St. Pierre aux Nonnais u Metzu ve Francii

(♣) Waldemar 27. 5. Valdemar

(╬) Walderich sv. 29.11. opat, sv. Walderich, + 850 Murrhardt v Německu, kde byl v klášteře benediktinů prvním opatem.

(╬) Walter sv. 22. 1. řeholník, sv. Walter z Birbecku, * 12. století v Belgii, + 1206 Himmerod v Porýní –Falci, pro velkou úctu k Panně Marii měl přezdívku Mariin mnich, celý život žil v klášteře cisterciáckého řádu OCist., po jeho smrti se u jeho hrobu uzdravilo mnoho postižených a nemocných lidí, Valtr

(╬) Walter sv. 17. 5. opat, sv. Walter z Mondsee, + 17. 5.1158 Mondsee v Rakousku

(╬) Walto z Wessobrunnu sv. 27.12. opat, sv. Walto z Wessobrunnu, * 1090, + 27.12.1156 Wessobrunn, Německo

(╬) Waltrauda sv. 9. 4. abatyše, sv. Waltrauda, * ve Francii, + 9. 4. 688 Mons v Belgii, po dohodě s manželem Vincencem Madelgarem vstoupila do kláštera, dala postavit další klášter v Castrilocu (dnes Mons), který vedla jako abatyše, její manžel, jejich čtyři děti a její sestra Adegunda byli později také svatořečeni, Waldetrudis, Waudra

(╬) Waltman sv. 15. 4. opat, sv. Waltman, + 15. 4.1138 Antverpy v Belgii, jako řeholník byl zvolen opatem

(╬) Wandregisel sv. 22. 7. opat, sv. Wandregisel, * 600 Verdun, Francie, + 22. 7. 665 Fontenella, Francie

(╬) Wardo Famianus sv. 8. 8. řeholník, lat.: fama = pověst, pověstný, sv. Wardo Famianus, * 1090 Kolín nad Rýnem, + 8. 8.1150 Gallese v Itálii, žil 25 let jako poustevník ve Španělsku, pak se stal mnichem v klášteře cisterciáků OCist., z pouti ze Svaté země zemřel v Itálii

(╬) Warin sv. 20. 9. opat, sv. Warin z Korveje, opat, + 20. 9. 856 Korvey v Německu

(╬) Warin z Poitou sv. 2.10. mučedník, sv. Warin z Poitou, bratr sv. Leodegara (2.10.), s kterým byl ve vězení popraven, + 2.10.679 Sarcing ve Francii

(╬) Warin sv. 30. 8. biskup, sv. Warin ze Sittenu, * 1065 Pont à Mousson ve Francii, + 30. 8.1150 Aulps ve Švýcarsku, byl biskupem v Sittenu (Sion), zemřel na jedné cestě po své diecézi

(╬) Werner sv. 19. 4. vyznavač, sv. Werner z Oberweselu, * 1271 Womrath v Porýní-Falci, + 1287 Bacharach v Porýní-Falci, byl velmi ochotný, dobrosrdečný a laskavý, pracoval na vinicích, kde byl o Velikonocích zavražděn ve věku 16 let, z jeho vraždy byli bez důkazů obviněni Židé, ihned po své smrti byl ctěn jako světec, pohřben v kapli sv. Kuniberta v Bacharachu

(╬) Werner bl. 1.10. opat, bl. Werner z Wiltů, opat + 1.10.1332 Wilty u Innsbrucku v Rakousku, kde působil v klášteře premonstrátů OPraem.

(╬) Wibert sv. 23. 5. řeholník, sv. Wibert z Gorze, křestním jménem Vendelín, * 900 Belgie, + 23. 5. 962 Gorze v Lotrinsku, Francie, benediktin OSB, kanonizován v r. 1100, Guibert

(╬) Wiborada sv. 11. 5. poustevnice a mučednice, sv. Wiborada, + 2. 5. 926 St. Gallen, od r. 912 žila jako inklúsa (poustevnice), stala se poradkyní mnoha lidí, mezi kterými byl i sv. Oldřich z Augsburgu, při vpádu uherských Avarů byla rozsekána sekerou, v r. 1047 byla svatořečena

(╬) Wigbert sv. 13. 8. opat, sv. Wigbert z Fritzlaru, * 680 Wesex v Anglii, + 737 Fritzlar v Německu, přišel jako misionář se sv. Bonifácem (5. 6.) do Německa, v Ohrdrufu založil školu, pohřben v katedrále sv. Petra ve Fritzlaru, Wikterp, Wiggo

(╬) Wiho sv. 13. 2. biskup sv. Wiho, sv. Gosberet a sv. Adolf, z Osnabrücku, sv. Wiho byl 1. biskupem, + 20. 4. 804, sv. Gosbert + 2. 2. 874, sv. Adolf, cisterciácký mnich, biskupem od 1216

(╬) Wichmann sv. 2.11. řeholník, sv. Wichmann z Arnsteinu, * 1185 Sasko, + 2.11.1270 Neuruppin v Německu, od r. 1210 byl proboštem v magdeburském klášteře premonstrátů OPraem., v r. 1221 usadil v Magdeburku dominikány OP. a sám k nim vstoupil, od r. 1246 byl převorem dominikánů v klášteře v Neuruppinu, který založil jeho bratr

(╬) Wikterp sv. 18. 4. biskup, sv. Wikterp z Augsburgu, * 700 Epfach v Bavorsku, + 18. 4. 771 Augsburg, v r. 738 se stal biskupem v Augsburgu, věnoval se misijní činnosti a podporoval věrozvěsta Magna z Tozza, který se po jeho smrti stal jeho nástupcem, založil města Kempten, Wessobrunn, Ellwangen, po své smrti byl pohřben ve svém rodišti Epfachu, v r. 1489 přeneseny do augsburské katedrály a uloženy v sakristii, úctu sv. biskupa šířila sv. Herluka, Wigbert, Wiggo

(╬) Wilburga sv. 11.12. poustevnice, sv. Wilburga, * 1230 St. Florian u Lince, + 11.12.1289 St. Florian u Lince v Rakousku, pohřbena v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie, brzy osiřela, byla často nemocná, ale přes všechny tyto potíže se jí podařilo putovat do španělského Santiaga de Compostela v r. 1247, za rok se vrátila a dalších 40 let prožila ve své cele osamoceně jako poustevnice (inklúsa), z cely nevycházela, stala se rádkyní bohatých i chudých, mocných i bezvýznamných a každého ve své cele přijala, jediný člověk, kterého přišla uvítat ven, byl král Rudolf, její životopis napsal jeden z jejích žáků Einwik ze Sv. Floriána

(╬) Willehaid sv. 8.11. biskup, sv. Willehaid z Brém, * 745 Northumbrien v Anglii, + 8.11. 789 Blexem v Německu, v r. 770 přišel do Fríska na misie, při povstání pohanských Sasů v r. 782 musel uprchnout, odešel na pouť do Říma, potom dva roky pobýval v Echternachu, v r. 785 se vrátil do Saska, v r. 787 byl vysvěcen na misijního biskupa, založil diecézi v Brémách, kde se stal 1. biskupem

(╬) Wilerich sv. 4. 5. biskup, sv. Willerich z Brém, + 837 Brémy, o jeho životě se dochovalo málo zpráv

(╬) Wilfried sv. 24. 4. biskup, sv. Wilfried z Yorku, * 634 Northumbrien, + 24. 4. 710 Oundle v Anglii, pocházel ze šlechtické rodiny, odešel do Říma, kde vstoupil do řádu benediktinů OSB, v r. 660 se vrátil a usiloval o zavedení řehole sv. Benedikta v Riponu a římské bohoslužby v Anglii, v r. 664 byla v Anglii zavedena římská liturgie a on byl jmenován biskupem v Yorku, překonával mnoho těžkostí, několikrát byl vypovězen ze země, znovu přijat, až se sám zřekl úřadu a dožil v klášteře v Oundle, jeho ostatky byly přeneseny 12.10.1124 do Yorku

(♣)(╬) Wilibald sv. 28. 5./7. 7. řeholník, germ.: wilia bald = vůle je mou silou, silná vůle, sv. Willibald, * 22.10.700 Wessex v Anglii, jeho otcem byl anglický král sv. Richard (7. 7.), matka sv. Wunna (Vunna, 7. 2.), v r. 720 se vydal s otcem a bratrem na pouť do Říma, sám se vydal do Palestiny a do Konstantinopole, od r. 729 byl v Itálii, za 10 let se stal řeholníkem a spolupracovníkem sv. Bonifáce (5. 6.), který ho vysvětil v r. 740 na kněze a v r. 741 na biskupa v Eichstädtu, se svým bratrem sv. Wunibaldem (18.12.) založil v Heidenheimu dva kláštery, bratr se v jednom stal opatem, v druhém jejich sestra sv. Walburga (25. 2.) abatyší, pomáhal chudým, pořádal dobročinné akce, do kterých sám hodně přispíval, + 7. 7. 787 Eichstättu v Německu, není v českém občanském kalendáři, Vilibald

(╬) Willibold sv. 25. 7. poutník, sv. Willibold, + 1230 Berkheim v Německu, pocházel z hraběcího rodu z Calw v Německu, podnikl několik poutí do Svaté země, do r. 1780 byl svátek 26.11., Vilibold, Wilibold

(╬) Wilibrord sv. 7.11. arcibiskup a věrozvěst, holand.: wil bror = Wilfriedův následovník, pokračovatel, sv. Willibrord, původním jménem Klement, * 658 Northumbrien v Anglii, + 7.11. 739 Echternach v Lucembursku, vstoupil do řádu benediktinů OSB, ve 20 letech v r. 678 byl vysvěcen na kněze, od 84. papeže sv. Sergia I. byl vysvěcen 21.11. 695 na biskupa, sídlo si vybral v Utrechtu, v r. 698 mu darovala manželka Dagoberta II., sv. Irmina (24.12.) pozemek v Echternachu (v Lucembursku), od r. 719 spolupracoval se sv. Bonifácem (5. 6.), po svém učiteli sv. Wilfriedovi pokračoval v evangelizaci Fríska a Dánska, patron Dánska, Vilibrord, Villibrord, Wilibrord

(╬) Wiligis sv. 23. 2. arcibiskup, sv. Willigis z Mohuče, * 10. století v Dolním Sasku, + 23. 2.1011 Mohuč, pocházel z chudé rodiny, jeho otec byl kolářem, v r. 970 se na doporučení míšeňského biskupa Volkholda stal kancléřem krále Oty II., v r. 975 byl jmenován arcibiskupem, v r. 996 uvedl 139. papeže Řehoře V. (* 972, pp. 996 – 999), do jeho úřadu v Římě, v r. 1002 korunoval na císaře sv. Jindřicha II. a sv. Kunhutu, v r. 1007 založil bamberské biskupství, založil v Mohuči kostel sv. Štěpána, dóm sv. Martina a chrám sv. Viktora, denně dával jídlo 30 chudým

(╬) Wiltruda sv. 6. 1. abatyše, sv. Wiltruda z Bergenu, * 10. století, 6. 1.996/997 Bergen v Bavorsku, r. 939 se vdala za vévodu Bertholda Bavorského, po jeho smrti ji všechen majetek sebrali jeho příbuzní, na zásah císaře Oty II. ji ho museli vrátit, z tohoto jmění založila klášter benediktinek OSB, kde byla zvolena představenou

(╬) Wiltruda sv. 30. 7. abatyše, sv. Wiltruda z Hohenwartu, + 30. 7.1081 Hohenwart v Bavorsku

(╬) Wirnto sv. 10. 3. opat, sv. Wirnto, + 10. 3.1127 Formbach v Bavorsku, benediktin OSB

(╬) Wirthir sv. 29.12. misionář, sv. Wirthir z Neuhausenu, žil ve 12. století, pocházel z Anglie, zemřel v Mnichově, v r. 1120 je doložen jeho pobyt ve vesnici Neuhausen u Mnichova, živil se jako honák oslů, jeho ostatky byly nalezeny v r. 1931, v Německu je velmi uctíván a je mu zasvěceno mnoho kostelů, oficiálně nebyl nikdy svatořečen. 263. papež bl. Pavel VI. uznal jeho kult (úctu) na základě staleté úcty

(╬) Witta Albuin sv. 26.10. biskup, sv. Witta Albuin, * 700 Anglie, + 760 Buraburg v Německu, přišel na misie se sv. Bonifácem (5. 6.), který ho vysvětil na prvního a jediného biskupa, po jeho smrti bylo biskupství sloučeno s mohučskou diecézí

(╬) Wolfgang sv. 31.10. biskup, germ.: wolf = vlk, gang = chůze, chodící vlk, vlčí pochod, sv. Wolfgang z Řezna, * 924/930 Pfulingen v Německu, + 31.10. 994 Pupping v Horním Rakousku, pocházel ze schudlé hraběcí rodiny, vystudoval teologii v klášteře Reichenau, s přítelem Jindřichem, který se stal trevírským biskupem, odešel v r. 956 do Trevíru, do r. 964 učil na dómské škole, potom šel do švýcarského kláštera Einsiedeln, kde složil sliby a stal se benediktinem OSB, v r. 970 byl sv. biskupem Oldřichem z Augšpurku vysvěcen na kněze a vydal se na misie do Norika (Rakousko) a do Uher (Maďarsko). Svou pokorou, vzděláním a schopnostmi si získal obdiv současníků. Pasovský biskup Pelhřim (Pelegrim) ho navrhl za biskupa v Řezně. V r. 972 byl vysvěcen na řezenského biskupa. Po duchovních požadoval kázeň a mírnost k lidem, podporoval umění a vědu, založil několik klášterů se špitály, staral se o nemocné a chudé. Na císařském dvoře měl silný a velmi příznivý vliv. Císař Otta II. ho požádal o souhlas k založení pražské diecéze. Biskup souhlasil s odloučením Čech od jeho diecéze a umožnil v r. 973 založení biskupství v Praze. V r. 976 odešel do kláštera, odkud podnikal kazatelské cesty, na své cestě podél Dunaje došel do města Pupping, kde v kostele sv. Otmara zemřel, tělo bylo přeneseno do Řezna a pohřbeno v klášterním (dnes farním) kostele sv. Emmerama (Jirmama). Po jeho smrti se v Řezně zázračně uzdravilo mnoho lidí. Znázorňuje se sekerou, protože podle legendy hodil sekeru, aby se dověděl, kde má postavit kostel. Někdy bývá sekera v modelu kostela. Patron proti neplodnosti. Velice oblíbený německý světec, Wolfgang, Volfgang, Vlk, Vuk, Vik.

(╬) Wolfhard sv. 27.10. poustevník, germ.: wolf hard = vlk silný, sv. Wolfhard, * 1070 Augsburg v Německu, + 30.10.1127 Verona v Itálie, vyučen jako sedlář, v r. 1095 odešel na zkušenou do Itálie, tam pracoval u mistra, který si ho vážil, po večerech se staral o chudé a nemocné ve Veroně, rozdával jim velkou část výdělku, stal se tím známý a lidé ho začali chválit, opustil město a odešel do lesa jako poustevník, tam žil 20 let, v r. 1117 se vrátil do města a vstoupil do kamaldulského kláštera sv. Salvátora (Spasitel), 27.10.1602 byly jeho ostatky přeneseny do kostela sv. Sebastiána v Augsburgu, ten den se slaví jeho svátek

(╬) Wolfhold sv. 1.11. opat, sv. Wolfhold z Admontu, + 1.11.1137 Admont v Rakousku, pocházel z Bavorska, benediktin OSB kláštera sv. Jiří ve Schwarzwaldu, od r. 1115 byl opatem v Admontu

(╬) Wolfhold sv. 1. 2. kněz, germ.: wolf hold = vlk přívětivý, sv. Wolfhold z Hohenwartu, * 11. století, + 1. 2.1100 Hohenwart v Bavorsku.

(╬) Wolfred sv. 18. 1. mučedník, germ.: wolf fried = vlk přátelský, sv. Wolfred, * 10. století v Anglii, 18. 1.10 24 Švédsko, v r. 1000 přišel do Švédska hlásat pohanům křesťanství, při jednom svém kázání v horlivosti rozbil sochu pohanského božstva, obyvatelé ho utopili v močále, Ulfried, Volfried, Volfríd.

(╬) Wolfsinda sv. 2. 9. mučednice, sv. Wolfsinda, žila v 6. a 7. století v Reisbachu v Bavorsku, podle legendy byla usmýkána k smrti divokým býkem, podle jednoho vyprávění ji takto utýral vlastní otec, který byl pohan, podle druhé verze ji tím způsobem usmrtil její ženich, kterého si odmítla vzít, na místě její smrti vytryskl léčivý pramen, v r. 1816 zde byl postaven kostel a pramen tryská pod hlavním oltářem, jeden její životopis napsal wessobrunnský opat Benedikt v r. 934, který popsal i oslavu jejího svátku „o čtvrtých zářijových nonách“ to je 2. 9.

(╬) Wolftruda sv. 23.11. abatyše, sv. Wolftruda z Nivelles, * 610 Brabant v Belgii, + 669 Nivelles v Belgii, Truda

(╬) Wulfhilda sv. 9. 9. abatyše, sv. Wulfhilda z Barkingu, * 940 Anglie, + 9. 9.1000 Barking v Anglii

(╬) Wulfhilda bl. 8. 5. řeholnice, bl. Wulfhilda z Wessobrunnu, * 1110 Bavorsko, + 8. 5.1180 Wessobrunn v Bavorsku, po smrti manžela vstoupila do kláštera benediktinek, už za svého života měla velkou úctu od místních lidí

(╬) Wulfia sv. 31. 1. poustevnice, sv. Wulfia, * 7. století ve Francii, + 750 Amiens ve Francii, byla vyhledávanou duchovní rádkyní, sama žila velice skromně.

(╬) Wulflaik sv. 21.10. poustevník, sv. Wulflaik, + 600 St. Walfroy ve Francii, založil klášter, který byl po jeho smrti nazván jeho jménem, Walfroy, Wulphy.

(╬) Wulfram sv. 20. 3. arcibiskup, sv. Wulfram, + 20. 3. 720 Fontanella ve Francii, mnich OSB, příbuzný franckého krále, opat ve Fontanelle, v r . 693 arcibiskup v Sensu, po určení svého nástupce se vydal se sv. Willibrordem jako misionář do Fríska, Oufran, Eufran.

(╬) Wulmar sv. 20. 7. opat, sv. Wulmar ze Sameru, + 20. 7. 710 Samer ve Francii.

(╬) Wunna sv. 7. 2. královna a vyznavačka, sv. Vunna, sestra sv. Bonifáce (5. 6.), apoštola Němců, manželka sv. Richarda Anglického, krále, * 7. století Wessex, + 700 v Anglii, synové sv. Wunibald (Vunibald, 18.12.) a sv. Wilebald (Vilibald, Wilibald, 7. 7.), dcera sv. Walburga (Valburga, 25. 2.), v církevním kalendáři od r. 1969, Vunna

(╬) Wunibald sv. 18.12. řeholník, sv. Vunibald, * 701 Wessex v Anglii, + 18.12. 761 Heidenheim v Německu, otec anglický král sv. Richard (7. 7.) z Wessexu v Anglii, matka sv. Wunna (7. 2.), bratr sv. Walburgy (25. 2.) a sv. biskupa Wilibalda (7. 7.), v r. 720 se vydal s otcem a bratrem na pouť do Říma, sám se vydal do Palestiny, v Itálii na Montecassinu vstoupil do kláštera benediktinů OSB, v r. 738 přišel na žádost svého strýce sv. Bonifáce (5. 6.) do Germánie, v r. 741 se svým bratrem sv. biskupem Wunibaldem (18.12.) založil v Heidenheimu dva kláštery, v jednom se stal opatem, v druhém jejich sestra sv. Walburga (25. 2.) abatyší, jeho zachovalé tělo přenesl v r. 777 bratr do chrámu, odkud se ostatky ztratily při reformaci během 16. století. Kostel v Heidenheimu je evangelický.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X

 

(╬) Xaver sv. 3.12./3.10. špaň.: Javier = nový dům, z rodu Xaveriů, František Xaverský, Javier (Chavier)

(♣)(╬) Xéna 24. 1./ 24. 1. vyznavačka, řec.: xéné = přátelský dar, obdarovavající hosty, xenodochium = hostinec. Sv. Xénie patří mezi světce, o kterých se zachovalo málo zpráv. Jméno oblíbené v antickém Řecku, v českém občanském kalendáři 1995 – 2000, Xénie, Xénia, Xena

(♣) Xénie 27.11. Xena, Xéna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y

 

(♣) Yvona Ivona