Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Květen
       Máj
       Maius
       Ijjár – Síván (2 – 3)
      

v katolickém kalendáři je květen zasvěcen Panně Marii.

Pohyblivé svátky po Velikonocích mohou být v květnu nebo červnu, podle data Velikonoc:
slavnost Nanebevstoupení Páně, zasvěcený svátek (čtvrtek 40 dní po Velikonocích),
slavnost Seslání Ducha Svatého – Letnice 50 dní po Velikonocích, východní církev: Svatá Padesátnice, Sestoupení Ducha Svatého.
(6. ijjár židovský svátek Letnic = letní žně, původně svátek Oznámení Desatera na hoře Sinaj, 50 dní po Velikonocích).
Nejsvětější Trojice (neděle po Sv. Duchu), slavnost Tělo a Krev Páně (Boží Tělo), zasvěcený svátek (čtvrtek po Boží Trojici).

 

1. Svátek práce 1.máj (1886, den pracovního klidu), sv. Josef Dělník
    Den vstupu České republiky do EU 2004, významný den ČR (2004)
       Sviatok práce (1886, deň pracovného pokoja),
       sv. Jozef Robotník, sv. Žigmund kráľ
       st. Ioseph Opifex

2. Zikmund (sv., 30. 4.), sv. Atanáš Veliký Alexandrijský,
                               patriarcha, biskup, učitel církve
       Žigmund, sv. Atanáz biskup, učiteľ církvi
       st. Athanasius episcopus et magister ecclesiae

3. Alexej, sv. Filip a Jakub Mladší (Menší, biskup), apoštolové
       Galina, Timea, sv. Filip a Jakub, bl. Emília Bischieriová panna
       sti. Filipus et Jacobus apostolorum

4. Květoslav, sv. Florián (Květoslav) z Lorchu, mučedník
       Florián, sv. Florián mučeník, sv. Silván, biskup;
       výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika 1919 (pamätný deň SR)
       st. Fulvius confessor

5. Klaudie (přidána r. 1990), sv. Gothard z Hildesheimu, opat, biskup
   Květnové povstání českého lidu 1945, (původně Pražské povstání, vyhl. 1947, významný den ČR)
       Lesana, Lesia, sv. Gotthard biskup
       st. Pelegrinus (Pelhřim = poutník) episcopus

6. Radoslav, Radoslava, sv. Jan Sarkander (český patron), kněz, mučedník,
   sv. Dominik Savio, vyznavač
       Hermína, sv. Dominik Savio vyznávač
       sta. Juditta eremitae

7. Stanislav (sv. biskup a muč., 11.4.), sv. Gisela Uherská (Bavorská), královna a abatyše
       Monika, bl. Gizela Uhorská
       sta. Flavia (Domitila, 12.5.) virgo et martyria

Svátek matek = 2. neděle v květnu;
       Deň matiek = 2. nedeľa v máji
   Svátek vznikl v antickém Řecku. Obnoven v r. 1906 v USA, kde ho zavedla matka 11 dětí Anna Jarvisová na počest úmrtí své matky. V Evropě se slavil poprvé v r. 1913 v Anglii. U nás se o jeho rozšíření zasloužila v roce 1923 Alice Masaryková, dcera prezidenta T. G. Masaryka. V českém a slovenském kalendáři nebyl připomínán se v letech 1950 - 1989.

8. Den vítězství (1945, státní svátek), Panna Maria Prostřednice všech milostí
       Deň víťazstva nad fašizmom (1945, štátny sviatok), Ingrida,
       sv. Viktor z Milána mučeník
       sta. Victoria confessoria. st. Achatius martyr (ze 14. sv. Pomocníků)

9. Ctibor (přeložen z 8. 5.), sv. Hermus, vyznavač
       Roland, sv. Pachomius, opát, sv. Beátus Pustovník kňaz a pustovník
       st. Jerontius confessor

10. Blažena, sv. Job, starozákonní trpitel
     výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze (10.5.1929)
       Viktória, sv. Ján z Avily kňaz
       st. Antonius (Florentský), archiepiscopus

11. Svatava, sv. Ignác z Láconi, řeholník
       Blažena, sv. Mamert biskup, bl. Vasil Hopko biskup a mučeník
       st. Fabius confessor

12. Pankrác, sv. Pankrác, mučedník, sv. Nereus a Achilleus
                                                     (a Flavia Domitila, 7.5.) mučedníci
       Pankrác, sv. Pankrác, Nerej, Achilej muč., sv. Imelda Lambertiniová, rehoľ.
       sti. Nereus et Achilleus martyrii

13. Servác, Panna Maria Fatimská, sv. Ondřej Hubert Fournet, kněz
       Servác, sv. Servác biskup, Panna Mária Fatimská,
       sv. Mária Dominika Mazzarellová rehoľníčka
       sta. Ema, Virgo Maria de Fatima

14. Bonifác (z Tarsu, muč.), sv. Matěj, apoštol
       Bonifác, sv. Matej apoštol
       st. Mattius apostolos

15. Žofie (Římská, sv., muč.), sv. Izidor Madridský, rolník;
     Den rodin, významný den ČR (vyhl.2006)
       Žofia, sv. Žofia Rímská mučenica, sv. Izidor Madridský, roľník, Deň rodín
       st. Victor martyr

16. Přemysl, sv. Jan Nepomucký (hlavní patron Čech), kněz a mučedník
       Svetozár, sv. Ján Nepomucký mučeník, kňaz
       st. Ubaldus presbyter

17. Aneta, sv. Paschal Baylon, řeholník
       Gizela, sv. Paschal Baylonský rehoľník
       st. Paschalius Baylon monachus

18. Nataša, sv. Jan I., papež, mučedník, sv. Leonard Murialdo
       Viola, sv. Ján I., pápež, mučeník, sv. Klaudia, mučeníčka,
       bl. Blandína Mertenová, rehoľníčka
       st. Ioannes I. papa

19. Ivo (Hélory, sv. kněz), sv. Petr Celestýn V., papež
       Gertrúda, sv. Peter Celestín, pápež
       st. Teofil (z Corte) monachus

20. Zbyšek, sv. Klement Maria Dvořák (Hofbauer, 15. 3., (český patron), kněz,   
     sv. Bernardin Sienský, kněz
       Bernard, sv. Bernardín Sienský kňaz
       st. Bernardus Siensis presbyter

21. Monika (sv. vyznavačka, 27. 8.), sv. Kryštof Magallanes a druhové,
    sv. Ondřej Bobola, kněz, mučedník,
    výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla v Brně (21. 5.1891)
       Zina, sv. Krištof Magallanes a spoločníci kňazi, mučeníci
       st. Victorius martyr

22. Emil (sv., 28. 5.), sv. Julie z Korsiky, muč., sv. Rita z Cascie, řeholnice
       Júlia, Júliána, sv. Júlia z Korsiky mučenica, sv. Rita z Kassie, sv. Emil
       sta. Ritta de Cassia monialis

23. Vladimír, Vladimíra, sv. Jan Křtitel de Rossi, kněz
       Želmíra, sv. Dezider z Langres biskup a mučeník
       st. Joannes Baptista de Rossi presbyter

24. Jana (sv., vyzn.), Vanesa, sv. Vincenc Lerinský, řeholník,
     Panna Maria Pomocnice křesťanů, Den modliteb za sdělovací prostředky
       Ela, Panna Mária Pomocnica kresťanov
      Maria Auxilium Christianorum (Pomocnice křesťanů), st. Vincentius de Lerinus monachus

25. Viola, sv. Beda Ctihodný, kněz, círk. uč., sv. Řehoř VII., papež,
     sv. Marie Madgaléna de Pazzi, řeholnice
       Urban (I., pápež), Vanesa, sv. Béda Ctihodný kňaz, Gregor VII. pápež,
       sv. Mária Magdaléna de Pazzi panna
       st. Beda Venerabilis (Ctihodný), presbyter et magister ecclesiae

26. Filip, sv. Filip Neri, kněz
       Dušan, sv. Filip Neri kňaz 
       st. Filipus Nerius presbyter

27. Valdemar, sv. Augustin z Canterbury, biskup
       Iveta, sv. Augustín z Canterbury biskup
       st. Augustinus de Canterbure episcopus

28. Vilém (z Akvitánie, sv. vyznavač a řeholník), sv. Ubaldeska
       Viliam, sv. Viliam mních
       st. Emilius martyr (22.5.)

29. Maxim, Maxmilián (od r.1990), sv. Maximin, biskup, sv. Pavel VI., papež
       Vilma, sv. Maxim biskup, sv. Pavol VI., pápež
       st. Alexander presbyter et martyri, st. Paulus VI., papa

30. Ferdinand (III. Kastilský, sv. král a vyzn.),
     sv. Zdislava, vyznavačka (česká patronka, 29.1.)
       Ferdinand, sv. Ferdinand kráľ, sv. Félix I. pápež, sv. Zdislava vyznávačka
       st. Ferdinandus III. rexet confessor,
     sta. Joanna de Arc martyria (sv. Jana – Johanka z Arku, Panna Orleánská)

31. Kamila, Navštívení Panny Marie
       Petrana, Petronela, sv. Petronila panna a mučeníčka
       Visitatio Mariae Virginis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Červen
       Jún
       Iunius
       Síván – Tammúz (3 – 4)
      

v katolickém kalendáři je červen zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Páně, Božské Srdce Ježíšovo.
druhý pátek po Božím Těle je svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
druhou sobotu po Božím Těle je svátek Neposkvrněné Srdce Panny Marie

1. Mezinárodní den dětí, Laura, sv. Justin, mučedník
       Žaneta, Mezinárodný deň detí, sv. Justín mučeník
       st. Justinus, martyr

2. Jarmil, sv. Marcelín a Petr, mučedníci
       Xénia, Oxana, sv. Marcelín a Peter mučeníci
       st. Marcellinus martyr, st. Erasmus ep. et martyr (ze 14. sv. Pomocníků)

3. Tamara, sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci v Ugandě, sv. Jan XXIII. papež
       Karolína, sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci 
       st. Carolus Lwanga, sv. Eugenius I., papa (10.11.)

4. Dalibor, sv. František Caracciolo, kněz
       Lenka, sv. Kvirín zo Siscie biskup a mučeník
       st. Quirinus episcopus et martyr

5. Dobroslav, Dobroslava, sv. Bonifác (Dobroslav), biskup, mučedník
       Laura, sv. Bonifác biskup, mučeník
       st. Bonifacius episcopus et martyr

6. Norbert, sv. Norbert (český patron), biskup
       Norbert, sv. Norbert bp, sv. Klaudius z Condatu a z Besançonu biskup
       st. Norbertus episcopus

7. Iveta, Slavoj, sv. Robert, biskup
       Róbert, Výročie Memoranda národa slovenského (pamätný deň),
       sv. Róbert biskup
       st. Robertus, episcopus

8. Medard, sv. Medard z Noyonu, biskup
       Medard, sv. Medard biskup
       st. Armandus confessor

9. Stanislava, sv. Efrém Syrský, jáhen, učitel církve
       Stanislava, sv. Efrém diakon, učiteľ cirkvi
       st. Efremus diaconus

10. Gita, sv. Bohumil (Teofil), biskup.
     Den vyhlazení Lidic 1942, významný den ČR, (vyhl. 2006)
       Margaréta (Gita), bl. Diana z Andalo panna, rehoľníčka
       st. Amantius confessor

11. Bruno (sv. biskup, 6.10.), sv. Barnabáš, apoštol
       Dobroslava, sv. Barnabáš apoštol
       st. Barnabas, apostolus

12. Antonie, sv. Jan z Fakunda, kněz
       Zlatko, sv. Gašpar (bl. Kašpar) Bertoni kňaz, rehoľ.
       st. Onufrius Magnus (Veliký) eremita

13. Antonín, sv. Antonín z Padovy (Paduánský), kněz, řeholník, církevní učitel
       Anton, sv. Anton Paduánsky kňaz, rehoľník
       st. Antonius de Padova monachus et magister ecclesiae

14. Roland, sv. Anastáz, opat, mučedník
       Vasil, sv. Elizej prorok
       st. Anastasius abbas, martyrius

15. Vít, sv. Vít, mučedník (český patron, ze 14 sv. Pomocníků), Modest a Krescencie, mučedníci
       Vít, sv. Vít, sv. Germana Cousinová, vyznávačka
       st. Vitus, Modestus et Crescetia, martyris

16. Zbyněk, sv. Benon z Míšně (Benno, Zbyněk), biskup
       Blanka, Bianka, sv. Neit mučeník
       st. Aurelianus; sta. Dagmar Bohemie, regina de Danmark, confessora
                    (sv. Dagmara Česká, královna Dánska a vyznavačka, 20.12.)

17. Adolf, sv. Avitus, vyznavač
       Adolf, sv. Nikander a Marcián
       st. Ranier eremita

18. Milan, sv. Řehoř Barbarigo, bisk.
       Vratislav, sv. Gregor Barbarigo, bisk.
       sta. Marina martyria (10.10.)

19. Leoš, Leo, sv. Jan Nepomuk Neumann (český patron, 5.1.),
     sv. Romuald, opat
       Alfréd, sv. Romuald opát
       st. Romualdus abbas

 

Den otců = 3. neděle v červnu
       Deň otcov = 3. nedeľa v júni
 Den otců založila Sonora Smart Doddová z USA. Chtěla ocenit svého tatínka, který se o ni a čtyři sourozence staral po smrti jejich maminky. První oslava Dne otců se konala ve městě Spokane v USA 19.6.1910, kdy měl otec Sonory narozeniny. První oslava Dne otců tak byla spíše soukromá, popularita svátku rychle rostla. V roce 1966 vyhlásil prezident Lyndon Johnson třetí červnovou neděli Dnem otců.
       V České republice od r. 2007, v Slovenské republice od roku 2000.

 

20. Květa, sv. Silverius, papež, mučedník
       Valéria, bl. Margita (Markéta) Ebnerová rehoľníčka
       sta. Gemma confessora, Dies patres (Den otců)

21. Alois, Aloisie, sv. Alois z Gonzagy, řeholník
       Alojz, sv. Alojz Gonzága rehoľník
       st. Aloisius de Gonzaga monachus, st. Rudolphus monachus (17.4.)

22. Pavla (sv. poustevnice), sv. Jan Fischer, biskup a Tomáš Morus, mučedníci, sv. Pavlín z Noly, biskup
       Paulína, sv. Ján Fišer a Tomáš Morus, sv. Paulín z Noly biskup
       st. Pavlinus de Nola, episcopus, st. Joannes Fisherus,
       episcopus et Thomas Morus, martyris

23. Zdeňka, sv. Josef Cafasso, kněz
       Sidónia (Zdeňka), sv. Jozef Cafasso kňaz
       st. Iosephus Cafasso presbyter

24. Jan, slavnost Narození sv. Jana Křtitele
       Ján, Narodenie sv. Jána Krtiteľa
       Nativitatis st. Ioanni Baptisti

25. Ivan, sv. Ivan (český patron), opat, sv. Vilém z Vercelli, opat
       Tadeáš, Olívia, sv. Maxim biskup
       st. Vilhemius (Guglielmus, Viliam) de Vercelli,
       st. Prosperus (Tiro z Akvitánie) monachus

26. Adriana, Adrian, sv. Jan a Pavel, mučedníci
       Adriána, sv. Ján a Pavol mučeníci
       sti. Ioannes et Paulus martyrii

27. Ladislav (sv. král a vyznavač), Ladislava,
     sv. Cyril Alexandrijský, biskup, církevní učitel
    Den památky obětí komunistického režimu
    (popravena Milada Horáková +1950), význ. den ČR (vyhl. 2004)
       Ladislav, Ladislava, sv. Cyril Alexandrijský,
       sv. Ladislav Uhorský (kráľ a vyznávač)
       st. Cirilus de Alexandria, st. Ladislaus de Hungariae rex et confessor

28. Lubomír, sv. Irenej (Lubomír) z Lyonu, biskup, mučedník
       Beáta, sv. Irenej mučeník
       st. Ireneus martyr

29. Petr a Pavel, slavnost sv. Petr a Pavel, apoštolové, zasvěcený svátek
       Peter a Pavol, Petra, sv. Peter a Pavol apoštoli
       sti. Petrus et Paulus apostoloris

30. Šárka, sv. Prvomučedníci římští,
     výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci (30. 6.1131)
       Melánia, sv. Prví mučeníci v Ríme
       sti. Protomartyri de Roma,
       honorius Ernestus de Pardubitz
       (ct. Arnošt z Pardubic, pražský arcibiskup, 30. 3.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Červenec
       Júl
       Iulius
       Tammúz – Áb (4 – 5)

 

1. Jaroslava, sv. Theodorik (Dětřich), opat
       Diana, sv. Oliver Plunkett, sv. Ľubor
       st. Aronus presbyter

2. Patricie, sv. Ota, biskup
       Berta, Návšteva Panny Márie
       st. Otton (Oto z Bambergu), episcopus

3. Radomír, sv. Tomáš, apoštol
       Miloslav sv. Tomáš, sv. Anatol z Laodiceje biskup
       st. Thomas apostolus

4. Prokop, sv. Prokop, opat sázavský (český patron),
   sv. Alžběta Portugalská, vyznavačka
       Prokop, sv. Prokop Sázavský, opát, sv. Alžbeta Portugalská, vyznávačka
       Prokop, sv. Prokop, opat sázavský (český patron),
       sta. Natalia confessora

5. Cyril a Metoděj, Den slovanských věrozvěstů 863, (st. svátek, vyhl. 1994), slavnost sv. Cyril a Metoděj (čeští a moravští patronové), zasvěcený svátek
       Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda (štátny sviatok),
       Cyril a Metod, Deň zahraničných Slovákov (pamätný deň),
       sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia
       st. Antonius Maria Zaccaria presbyter et monachus

6. Mistr Jan Hus, Den upálení mistra Jana Husa 1415 (st. sv., vyhl. 1994),
    sv. Marie Gorettiová, mučednice
       Patrícia, Patrik, sv. Mária Gorettiová panna, mučenica
       sta. Maria Goretti, virgo et martyra

7. Bohuslava, sv. Wilibald, biskup
       Oliver, sv. Anton Mária Zaccaria kňaz a rehoľník
       sta. Edda confessor

8. Nora, sv. Kilián a druhové, biskup a mučedník, bl. Evžen III., papež
       Ivan, sv. Akvila a Priska vyznávači
       sti. Priscila et Aquila confessores

9. Drahoslava, sv. Veronika Guilianiová, řeholnice,
   sv. Aufustin Žao Rong a druhové
       Lujza, sv. Lujza, sv. Augustín Zhao Rong kňaz,
       sv. Peter Sans biskup a spoločníci čínski mučeníci
       st. Veronica Guiliani monialis

10. Libuše, Amálie (přidána v r. 1990), Amelie, sv. Amálie (Libuše), vyzn.
       Amália (Libuša), sv. Libuša (Amalberga) rehoľníčka
       sti. Rufina et Secunda martyriae,
       st. Erichus (Erik Švédský, 26.10.) rex et martyr

11. Olga (Helga), sv. Benedikt, opat, patron Evropy
       Milota, sv. Benedikt opát, patrón Európy
       st. Benedictus, abbas, patronus Evropae

12. Bořek, sv. Jan Qualbert (Kvalbert), opat
       Nina, sv. Nina, sv. Ján Gualbert opát
       sta. Fortunata (Štěstěna, Blažena) confessora

13. Markéta (sv. muč., ze 14 sv. Pomocníků, 20. 7.), Margita,
     sv. Jindřich II. císař, vyznavač (15.7.) sv. Kunhuta, císařovna, řeholnice
       Margita, sv. Henrich II. cisár, sv. Klélia Barbieriová panna
       st. Enrich II. (Heinrich – Jindřich) caesar, confessor

14. Karolína, bl. Hroznata, řeh., muč. (český patron), sv. Kamil de Lellis, kněz
       Kamil, sv. Kamil z Lellis, bl. Hroznata kňaz a rehoľník
       st. Camilus de Lellis presbyter et monachus

15. Jindřich (II. císař, 13.7.), Egon, sv. Bonaventura, biskup, církevní učitel
       Henrich (Jindřich), sv. Bonaventúra biskup a učiteľ cirkvi
       st. Bonaventurius, magister ecclesiae

16. Luboš, Panna Maria Karmelská
       Drahomír, Panna Mária Karmelská (Škapuliarska)
       Beata Virgo de Carmel

17. Martina, bl. Česlav a sv. Hyacint Polský, kněží,
     bl. Petr Pavel Gojdič, biskup a mučedník
       Bohuslav, Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
       (1992, pamätný deň),
       sv. Andrej (Ondřej) – Svorad a Benedikt pustovníci (slovenskí patróni)
       st. Alexius confessor (Aleš, Alexij z Edessy, 13.4.)

18. Drahomíra, sv. Emilián, mučedník
       Kamila, bl. Pavol Peter Gojdič bis., muč.
       st. Fridrich episc. et martyr (Frederic, Bedřich z Utrechtu)

19. Čeněk, sv. Makrina, vyznavačka
       Dušana, sv. Zlatica (Aurea) panna a muč.
       st. Arsenius Magnus (Veliký) eremita

20. Ilja, sv. Eliáš z Číny a 2418 mučedníků, sv. Apolinář z Ravenny, bis. a muč.
       Iľja, Eliáš, sv. Eliáš prorok, sv. Apolinár, biskup a mučeník
       st. Elia (et China, martyr), st. Elias, prophetas (starozákonní prorok);
       sta. Margarita martyria
       (sv. Markéta z Antiochie, mučednice, 13.7., ze 14 sv. Pomocníků)

21. Vítězslav, sv. Vavřinec z Brindisi, kněz a učitel církve
       Daniel (sv. prorok), sv. Vavrinec z Brindisi kňaz a učiteľ cirkvi
       st. Laurentius (Lorenc) de Brindisi presbyter et magister ecclesiae

22. Magdaléna, sv. Marie Magdaléna (sv. Marie z Betánie), vyznavačka
       Magdaléna, sv. Mária Magdaléna vyznávačka
       sta. Maria Magdalena confessora

23. Libor (sv. biskup, 9.4.), sv. Brigita Švédská, řeholnice, patronka Evropy
       Oľga, sv. Brigita rehoľníčka, patrónka Európy
       sta. Brigita monialis, patronia Evropae

24. Kristýna, sv. Kristina z Bolseny, muč.,
     sv. Šarbel Makhluf (Charbel Makhlouf, Makhluch), opat
       Vladimír, sv. Kristína mučenica
       sta. Cristina martyria

25. Jakub, sv. Jakub Starší (Větší), apoštol,
     sv. Kryštof, mučedník (ze 14 sv. Pomocníků)
       Jakub, sv. Jakub apoštol
       st. Iacobus Maior apostolus

26. Anna, Anita, sv. Anna a Jáchym, rodiče Panny Marie (16.8.)
       Anna, Hana, sv. Anna a Joachim, rodičia Panny Márie
       st. Ioacomus (Giacomo) et Annae parentes Beate Mariae Virginis

27. Věroslav, sv. Gorazd (český patron), arcib. a druhové
       Božena, sv. Gorazd a spoločníci
       st. Arnald conf., st. Panthaleon martyr (ze 14. sv. Pomocníků)

28. Viktor, Svatomír (od r.2010), sv. Viktor I., papež,
     sv. Nazarius a Celsus, mučedníci
       Krištof, sv. Viktor I., pápež
       sti. Nazarius et Celsus, st. Victor I. papa, martyrius

29. Marta, sv. Marta z Betánie, vyznavačka
       Marta, sv. Marta, Lazár a Mária vyznávači
       sti. Marta et Mariae et Lazarius de Bethania, confessores

30. Bořivoj, sv. Petr Chrysolog (Zlatořečník, Zlatomluvný), biskup, učitel cirkve
       Libuša, bl. Zdenka Schlelingová panna a mučenica
       st. Petrus Chrisologus episcopus et magister eccl.

31. Ignác, sv. Ignác z Loyoly, kněz TJ
       Ignác, sv. Ignác z Loyoly kňaz
       st. Ignatius, presbyter SI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srpen
       August
       Augustus
       Áb – Elul (5 – 6)

 

1. Oskar, sv. Alfons Maria z Liguori, biskup, církevní učitel
       Božidara, sv. Alfonz Mária de Liguori biskup, učiteľ církvi
       st. Alfonsius episcopus et magister ecclesiae

2. Gustav, sv. Eusebius z Vercelli, biskup, sv. Petr Julián Eymard, řeholník
       Gustáv, sv. Euzébius Vercellský biskup
       st. Eusebius de Vercelli episcopus

3. Miluše, sv. Lydie, vyznavačka (14.12.)
       Jerguš, sv. Peter z Anagni biskup
       sta. Lidia confessora

4. Dominik (Guzmán, sv. 8. 8.), Dominika,
   sv. Jan Maria Vianney (sv. farář arský), kněz
       Dominik, Dominika, Deň Matice Slovenskej (pamätný deň),
       sv. Ján Mária Vianney kňaz
       st. Ioannes Maria Viannei, presbyter

5. Kristián, Posvěcení římské basiliky Panny Marie Sněžné
     Hortenzia,
       Výročie posvätenia Hlavnej mariánskej basiliky v Ríme (P.M.Snežnej),
       sv. Nonna rehoľníčka
       Dedicatio basilicae Santa Maria Maggiore (sv. Marie Větší)

6. Oldřiška, Proměnění Páně (na hoře Tábor),
               světový svátek táborů (křesťanských a skautských)
       Jozefína, Premenenie Pána
       Transfiguratio Nostri Salvatori in monte Thabor
       (přetvoření našeho Spasitele)

7. Lada, sv. Sixtus II., papež, mučedník a druhové,
    sv. Kajetán z Thienny, řeholník, právník  
       Štefánia, sv. Sixtus II. pápež a spoločníci mučeníci
       st. Sixtus II. papa et martyr, st. Caietus monachus

8. Soběslav, sv. Dominik Guzmán, řeholník (4. 8.) 
       Oskár, sv. Dominik rehoľník
       st. Dominicus monach., st. Cyriac diacon. et mart. (ze 14. sv. Pomocníků)

9. Roman, sv. Roman, mučedník,
   sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edita Steinová), patronka Evropy
       Ľubomíra, sv. Terézia Benedikta z Kríža (Edita Steinová)
       sta. Floriana confessora

10. Vavřinec, sv. Vavřinec, jáhen a mučedník
       Vavrinec, sv. Vavrinec diakon a mučeník
       st. Laurentius (Lorenc); st. Erichus Plovpenning de Danmark, rex et martyr

11. Zuzana, sv. Klára z Assisi, řeholnice (12.8.)
       Zuzana, sv. Tibor a sv. Zuzana Rímská mučenica, sv. Klára panna
       sta. Clara, Chiara virgo et monialis

12. Klára (sv. 11.8.), sv. Jana Františka Frémiot de Chantal
                           (Šantal, 21.8. Johana-Jana), řeholnice, sv. Jan z Verny
       Darina, bl. Inocenc XI.  pápež, sv. Tarzícius mučeník
       st. Macarius monachus

13. Alena, sv. Jan Berchmans, sv. Poncián, papež a sv. Hyppolit, kněz, mučedník
       Ľubomír, sv. Poncián pápež, a Hypolit Rímsky kňaz, mučeníci
       sti. Poncianus papa et Hippolitus presbyter, martyrii

14. Alan, Sylva, sv. Maxmilián Maria Kolbe, kněz, mučedník,
     sv. Tarsicius, mučedník Eucharistie
       Mojmír, sv. Maximilián Mária Kolbe mučeník
       st. Alfred, st. Tarsicius puer (chlapec), martyr Eucharistae

15. Hana, slavnost Nanebevzetí Panny Marie, zasvěcený svátek
       Marcela, Nanebovzatie Panny Márie, Nanebovzatie Panny Márie
       Assumptio Mariae Virginae

16. Jáchym (sv., 26.7.), sv. Štěpán I. Uherský, král a vyznavač (30.8.)
       Leonard, sv. Štefan Uhorský kráľ
       st. Stephanius I. rex Hungariae confessor

17. Petra, sv. Myron, kněz, mučedník
       Milica, sv. Hyacint kňaz
       st. Iacintus, st. Rochus (z Montpellieru) pergrimus (poutník) et martyr

18. Helena, sv. Helena, císařovna, vyzn.
       Helena, Elena, sv. Helena, bl. Leonard opát
       sta. Elena confessora

19. Ludvík (sv., arcibiskup), sv. Jan Eudes, kněz
       Lýdia, sv. Ján Eudes kňaz
       st. Ioannes Eudesius presbyter

20. Bernard, sv. Bernard, opat a učitel církve
       Anabela, sv. Bernard opát, učiteľ cirkvi
       st. Bernardus abbas et magister ecclesiae

21. Johana (sv. Jana, 12.8.), sv. Pius X., papež
       Jana, sv. Pius X. pápež
       st. Pius X. papa

22. Bohuslav, Panna Maria Královna
       Tichomír, Panna Mária Kráľovná
       Maria Virgo Regina

23. Sandra, sv. Růžena z Limy, řeholnice
       Filip, sv. Ružena Limská rehoľníčka
       sta. Rosa de Lima monialis

24. Bartoloměj, sv. Bartoloměj (Nathanael), apoštol
       Bartolomej, sv. Bartolomej apoštol, sv. Emília rehoľníčka 
       st. Bartolomeus apostolus

25. Radim (sv., arcibiskup, 12.10.), sv. Ludvík IX., král a vyznavač,
    sv. Josef Kalasanský, kněz,
    sv. Benedikt a druhové (Kristin, Matouš, Izák, Jan), řeholníci (12.11.)
       Ľudovít, sv. Ľudovít kráľ a vyznávač,
       bl. Metod Dominik Trčka rehoľník a mučeník
       st. Ludovicus IX., rex Francorum, confessor

26. Luděk, ct. Martin Středa, řeholník
       Samuel, sv. Anaztáz mučeník 
       sti. Alexander (29.2.) et Rufus (synové Šimona z Kyrény) confessores

27. Otakar, sv. Monika, vyznavačka (21.5.)
       Silvia, sv. Monika, vyznávačka
       sta. Monica confessora

28. Augustýn, sv. Augustin, biskup, učitel církve 
       Augustín, sv. Augustín biskup
       st. Augustinus episcopus et magister ecclesiae

29. Evelína, Umučení sv. Jana Křtitele
       Nikola, Nikolaj, Slovenské národné povstanie (1944),
       štátny sviatok od roku 1993), Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
       Martyrium st. Ioanni Baptisti

30. Vladěna (do 1989 Štěpán Uherský, 16. 8.), sv. Fiakr (Fikar), poustevník,
       sv. Felix (a Adaukt), mučedníci
       Ružena, sv. Margita Wardová mučenica
       sta. Tecla, st. Fiacrius eremita

31. Pavlína, sv. Rajmund Nonnatus, řeholník
       Nora, sv. Rajmund Nonnatus rehoľník
       st. Aristid confessor

-------------------------------------------------------------------------------------------------